Vleugelsnel gehoorzaam

Vleugelsnel gehoorzaam

3.Ten derde kunnen we van St. Jozef zelf leren hoe we moeten reageren en samenwerken met de Engelen, wanneer zij ons hulp, advies of bijstand aanbieden.

Herinner je dan, elke keer als St. Jozef een opdracht van de Engel krijgt, hij onmiddellijk gehoorzaamt, zonder twijfel, en ijverig.

Zelfs als, vanuit menselijk standpunt, de bevelen die hem werden gegeven, en de eisen die aan hem werden gesteld, een bovenmenselijke inspanning van hem vroegen.

Wat een groot voorbeeld is St. Jozef van de “gevleugelde gehoorzaamheid” die voor ieder van ons in het werk van de Heilige Engelen als een hoog ideaal gesteld is om na te volgen.