Voorspelling

Voorspelling

Maart is de maand toegewijd aan de H. Jozef. Omdat dit jaar ook nog eens een Jozefsjaar is, wil ik hem graag eens in het zonnetje zetten.

“Aan het einde der tijden zal de glorie van St. Jozef stralend verschijnen. God zelf zal het gordijn opzij schuiven en de sluier scheuren die ons tot nu toe verhinderd heeft de wonderen van het heiligdom van de ziel van de H. Jozef te aanschouwen”.

“Om Zijn naam te eren besloot de Heer de H. Jozef tot leider en beschermer van de Strijdende Kerk te maken. Vóór de Dag des Oordeels zullen alle volkeren de naam van de Heer kennen en vereren en de prachtige gaven, die God aan de H. Jozef heeft gegeven, gaven die Hij lange tijd bijna geheel verborgen heeft willen houden. De mensen zullen zijn feesten vieren en zij zullen hem plechtige beloften doen, want God zal de oren van hun verstand openen; grote mannen zullen de innerlijke gaven Gods, die in de H. Jozef verborgen zijn, onderzoeken en zij zullen een kostbare schat ontdekken, zoals wij die bij de Vaders van het Oude Testament niet vinden. Dit zal vooral gebeuren door de verlichting die door de Heilige Engelen wordt gegeven”.

“De H. Jozef zal hemelse gaven schenken aan hen die hem aanroepen, terwijl hij zelf voortdurend omringd is door de majesteit van zijn heerlijkheid”.

Dit zijn enkele citaten van geestelijke schrijvers uit de 16e en 17e eeuw! Er staat ons dus nog een en ander te wachten. Want de meeste mensen zullen de H. Jozef nog niet ontdekt hebben. Er staat niet eens één woord van hem in de H. Schrift!

Men moet zich met hem gaan bezig houden: overwegen en tot hem bidden
en dan gaat een nieuwe wereld open.