De hemel op aarde (1)

De hemel op aarde (1)

De Heilige Eucharistie reikt in haar grootheid tot aan de hemel der hemelen. Het is het Brood des hemels. Misschien zijn we te veel gewend aan deze uitdrukking, want hebben wij er wel eens over nagedacht, wat deze uitdrukking ‘des hemels’ betekent?
Iets van de hemel is in ons midden.

En meer dan dat:  I e m a n d  uit de hemel is in ons midden!

Het is goed om de Heiligen in de hemel te vereren. Wij roepen ze steeds weer om hulp aan voor onze intenties en verkrijgen ze ook. Maar we mogen nooit vergeten, dat het middelpunt van ons gebedsleven en van heel ons leven, niet de verering van een bepaalde heilige is. Zelfs niet eens Maria, de Moeder van de Heer, het is alleen dit BROOD uit de hemel, het Heiligste der Heiligen.

Dit Godsgeheim is ook het geheim van ons leven. Het is in staat om voor ons de hemel naar de aarde te dragen. En inderdaad noemt de H. Johannes Paulus II de Heilige Eucharistie “De hemel op aarde”.

Want de hemel is niet de verzamelplaats van velen, of zelfs van alle heiligen, de hemel is veelmeer rond de troon van God, en is het tabernakel niet een troon van God?

Daarom onderwerpen zich alle Heilige Engelen aan Jezus in het Heilige Sacrament van de Eucharistie. Deze waarheid betuigde een Serafijn aan Zr. Faustina, toen hij haar 13 keer de H. Communie bracht, omdat ze zelf niet kon gaan. En hij zei: “Ontvang de Heer der Engelen!”

Voor het tabernakel zijn, betekent voor de allerhoogste God zijn.

Er is geen autoriteit, die boven de Heer in het Heilige Sacrament staat. Daarom is de Heilige Eucharistie het hoogste in de schepping, het is de eigen Schepper in de gestalte van een eenvoudig schepsel, een stukje BROOD. In de gehele schepping bestaat er niets zo kostbaars als een geconsacreerde Hostie.

En het enige, waardige antwoord voor zulk een mysterie is de nederige aanbidding voor zo een groot liefdesgeheim.

Knielen we neer en aanbidden wij de Heer in het tabernakel. Laten wij hem duizend maal danken voor zo een verheven gave, voor Zijn zo eenvoudige aanwezigheid en tegelijkertijd zo mysterieus en onvoorstelbaar in ons midden.