De wijdte van de H. Eucharistie (4)

De wijdte van de H. Eucharistie (4)

“Dit is het Brood dat van de hemel gekomen is en leven geeft aan de wereld”.  Johannes 6,33

Deze zin zou ons tot nadenken moeten stemmen. Want wanneer de wereld door de H. Eucharistie leeft, hoe leven dan al die biljoenen mensen, die dit mysterie niet kennen?!

Wij leven van de Eucharistie, dat is zó waar, dat de H. Pater Pio heeft verzekerd, dat de wereld eerder zonder het licht van de zon zou kunnen bestaan, dan zonder de H. Mis.

Het is waar; zonder het Goddelijke BROOD van het Leven, is er geen leven. Al wat leeft hangt af van onze altaren.

Als we vaststellen dat er vele mensen zijn, die hier niets van weten, dan laat ons niet vergeten, dat we niet alleen maar geroepen zijn voor onze eigen redding, maar ook voor vele andere mensen.

Als we de H. Mis meevieren, dan wil de Heer door ons, over vele mensen genaden uitstorten, die wij misschien niet eens kennen. Daarom hebben wij de opgave zelf Eucharistie te worden voor de anderen.

Daarom eindigt de H. Mis met de woorden: “Gaat heen!” Want wij  moeten het Leven dat wij hebben ontvangen, verder dragen in onze omgeving door onze goede werken.

De H. Eucharistie spijzigt en omvat de gehele wereld. Niets leeft zonder dit Goddelijk mysterie. Des te meer willen wij uit deze onuitputtelijke bron leven en daarvoor sterven, opdat deze bron steeds rijkelijker ontspringt te midden van de woestijn van deze wereld van vandaag.

En wij mogen vertrouwen, zonder te twijfelen, dat de H. Eucharistie de kracht heeft om de hele wereld te vernieuwen!

In één geconsacreerde Hostie is alles vervat, wat heel de wereld nodig heeft. Het zou voldoende zijn om één enkele hostie te consacreren om de hele wereld te vernieuwen en om te vormen. Want in miljoenen Hosties hebben we niet méér, dan in één enkele: Jezus Christus.
Hij is altijd Dezelfde.

Laten we bidden dat vele zielen de Eucharistische Jezus leren kennen en beminnen en Hem regelmatig ontvangen in de H. Communie.