Aanbidding (2)

Aanbidding (2)

De Catechismus zegt,

“De aanbidding is de eerste uiting van de deugd van godsvrucht. God aanbidden betekent: Hem als God, erkennen, als Schepper en als Verlosser, als Heer en Meester van al wat bestaat, als oneindige en barmhartige Liefde”.

“God aanbidden betekent: in eerbied en volledige onderdanigheid erkennen “hoe nietig het schepsel is”, want het bestaat enkel door God. God aanbidden betekent: Hem loven en prijzen en zichzelf vernederen, zoals Maria in haar lofzang, terwijl men met dankbaarheid erkent dat Hij grote dingen heeft gedaan en dat zijn naam heilig is. De aanbidding van de ene God bevrijdt de mens van zelfgenoegzaamheid, van de slavernij van de zonde en van de verafgoding van de wereld”. (CKK 2096- 2097)

Ware aanbidding vanuit het hart verenigt ons door liefde met God, met Jezus, met Zijn heilige wil. Zo aanbidden we God door ons leven wanneer we ons met een liefdevol, vreugdevol “ja” onderwerpen aan alles wat Hij in zijn voorzienigheid van ons vraagt. In tegenstelling tot het “non serviam” – “Ik zal niet dienen!” van de gevallen engelen, is ons ja aan God, zelfs als Hij ons kruis, ziekte, ontberingen of moeilijke personen of situaties stuurt, een daad van aanbidding van Zijn soevereine wil.

Hoeveel vrede en liefde zullen we vinden als we onze dag beginnen met een vreugdevol “Alles uit liefde voor U, Heer! Ik aanvaard en bied U alles aan wat deze dag uit Uw handen mag komen, voor Uw Kerk, voor haar priesters, voor mijn familie en dierbaren!”

De aanbidding van God uit zich verder in het met dankbare liefde in de tegenwoordigheid van God gaan, Hem dankend voor Zijn gaven, voor ons leven, voor elke dag! Hoezeer verlangt God ernaar om de dag met ons te delen, om onze gedachten te delen!

Dit is levende aanbidding, verblijven in Zijn aanwezigheid zoals de Engelen, met Hem spreken over onze vreugde en verdriet, Hem liefhebben en Hem vertellen dat we van Hem houden in kleine handelingen in de loop van de dag!

’s Ochtends kunnen we onze heilige Engelbewaarder al vragen om onze harten de hele dag naar God op te heffen, zodat we met liefde en vreugde en in dankbare aanbidding in Zijn aanwezigheid kunnen leven!