Het centrum van de H. Eucharistie (3)

Het centrum van de H. Eucharistie (3)

De Eucharistie is in haar centrum liefde, het is een Hart, het Hart van de Heer.

In Lanciano in Italie gebeurde een eucharistisch wonder: een priester twijfelde aan de Consecratie. Tijdens de Heilige Mis veranderde het geconsacreerde Brood in vlees. En toen het wetenschappelijk werd onderzocht, bleek het dat het een stuk van de hartspier van een mens was!

Voor ons betekent dit een zeer belangrijke consequentie, wat betreft het antwoord die wij dit Goddelijk mysterie schuldig zijn. Het is het Hart van de Heer, wat wij in ons hart ontvangen!

Wij moeten altijd hierop antwoorden en Hem dat geven, wat een Hart het meeste verlangt: Liefde. “Liefde vergeldt men alleen maar met liefde”.

En nog iets is goed om te weten: als wij de Heiligste Eucharistie dieper willen leren kennen, dan moeten we allereerst Jezus in het Sacrament zeer liefhebben, aan Hem denken, zoals men denkt aan iemand die men bemint, waar de gedachten automatisch naar uit gaan; Hem bezoeken, ook al was het maar voor een minuutje. Een aanbiddingsuur houden. In de juiste gesteltenis communiceren. Hem groeten, als we langs een kerk komen.

Meer nog: een liefde zonder offer is geen echte liefde. En is de Eucharistie niet een echt en volmaakt offer? Jezus heeft zich zo diep neergebogen, om ons het offer van zijn eigen leven aan te bieden. “Offeren” betekent “Heiligen”, en het zou dit de reden voor onze liefde moeten zijn: heilig te worden, omdat God heilig is.

In het middelpunt van de Eucharistie is het offer van Jezus. Wij zijn geroepen deel te hebben aan de liefde, waarmee Jezus zijn offer heeft opgedragen, om zo ook deel te hebben aan de pijn van dit offer.

Bidden wij om de genade, dat de Heer te midden van onze offers ook ons hart vindt, dat bereid is, alles te aanvaarden in de juiste gesteltenis. Zoals ook wij in Zijn offer, Zijn Hart vinden, dat ons steeds opnieuw bemint, hoewel wij slechts arme zondaars zijn.