De stroom die vreugde geeft aan de Stad van God (5)

De stroom die vreugde geeft aan de Stad van God (5)

Verder, als we de buitengewone uniekheid van elke individuele Engel beschouwen, elk met zijn eigen specifieke voorraad van rijkdommen uit de onpeilbare schat van Christus’ genaden , zullen we ontdekken dat door te bidden met de verschillende Engelen dit een bron van diepe, geestelijke verrijking kan zijn.

We zien dan dat het werken met de Engelen om de hele aarde te vullen met de glorie van God een roeping is, die we van Christus Jezus hebben ontvangen en die we in en door Hem moeten realiseren.

Omwille van onze gemeenschap met Jezus en door Hem, met de hele schepping, moeten we er eerst naar streven al ons werk en onze activiteit gedurende de dag te heiligen. Het is noodzakelijk om uit te breken van de seculiere mentaliteit die ertoe neigt God af te scheiden van de dagelijkse werkwereld.

Voortdurend moet vanaf onze werkplek alsook vanuit de plaats van onze recreatie aanbidding opstijgen. Zo wordt het ritme van ons leven gekenmerkt door het gezang van de Engelen: “De hele aarde is vol van uw glorie”. Dit brengt een echte transformatie en heiliging van de schepping teweeg.

Maar meer nog, de mens bereikt ook zijn meest volledige zelfverwerkelijking, zodanig dat zijn leven een hymne wordt voor de lof en glorie van God: “Want wat leert de mens van de wereld van de Engelen, anders dan dat de schepping God prijst, Hem prijst van de laatste ster tot de kleinste grasspriet? … Want hij bereikt de Engelen alleen door steeds hoger en hoger boven zichzelf uit te stijgen..Het is dus passend dat hij uiteindelijk alleen nog met de Engelen aanwezig is als een lied, en als een lied giet hij zichzelf uit voor God”.  (Eric Peterson)

Op deze manier keert het water dat vanuit het hart van de Stad van God in de hemel stroomt, weer terug naar God, en heeft het Gods welbehagen uitgevoerd en bereikt wat het gezonden was om te doen.