De Toewijding aan de H. Engelbewaarder

De Toewijding aan de H. Engelbewaarder

Het doel van het Opus Angelorum is meer dan alleen maar de verspreiding en verdieping van onze kennis en geloof in de wereld van de Heilige Engelen. Deze wereld die God in het begin samen met die van de zichtbare wereld heeft geschapen.

Het Opus Angelorum wil helpen om tussen ons en onze Engelbewaarders een sterke, geestelijke band te laten groeien, waardoor wij nog meer hun bovennatuurlijke hulp mogen ervaren. Hoe armzalig wordt deze relatie tussen de Engelen en ons mensen in onze dagen begrepen.

De H. Thomas van Aquino leert dat de H. Engelen met AL onze goede werken meewerken (CKK 350).  Heel bijzonder onze Engelbewaarder, helpt ons om ons lidmaatschap binnen het Mystieke Lichaam van Christus, de Kerk, meer bewust te leven en te groeien in heiligheid.

Op 31 Mei 2000 heeft de Congregatie van het Geloof, met toestemming van de H. Paus Johannes Paulus II, een nieuw gebed van Toewijding aan de H. Engelen goedgekeurd, die in het OA gebruikt mag worden. Deze toestemming werd precies 50 jaar later gegeven, sinds Moeder Gabriele Bitterlich, degene die het charisma van het Engelenwerk ontving, het eerste gebed van Toewijding schreef, op 31 mei 1950. De Goddelijke voorzienigheid is zo goed voor ons! Zoals Moeder Gabriele het vaak herhaald heeft: God is goed!
Ja, God is werkelijk goed!

Men wordt lid van het Opus Sanctorum Angelorum, door de officiële Toewijding aan de Engelbewaarder af te leggen, voor een geldig gedelegeerde priester. Maar misschien zou je meer willen weten wat zo een toewijding betekent en waarom dat nu nodig zou zijn.

De volgende overwegingen zijn een verdieping, ook voor degenen die de Toewijding al hebben afgelegd.

Voor alle duidelijkheid: als je je graag zou willen toewijden aan je Engelbewaarder, dan ben je van harte uitgenodigd op een van onze bezinningsdagen of voor de retraite.
Dan kun je je aanmelden, je ontvangt een jaar lang iedere maand een soort van lesbrief, om je een beetje te helpen je vriendschap met je Engel op te bouwen. Dan kun je de Toewijding afleggen.

De nodige voorwaarden hiertoe zijn: dat je van je Engelbewaarder houdt, en bereid bent om naar hem te luisteren en te gehoorzamen.