Ons geheugen

Ons geheugen

Behalve de uiterlijke zintuigen, die als vensters zijn voor onze ziel, komen veel beelden in ons voorstellingsvermogen voort vanuit ons geheugen. Die is als een voorraadkamer van al het geen wij door onze uiterlijke zintuigen hebben opgenomen. De moderne wereld is vol van informatie, beelden en geluiden. Herinneringen kunnen een beduidende invloed hebben op ons geestelijk leven, wat af hangt van onze ervaringen. We kunnen er ons voordeel mee doen, of juist afgeleid worden door beelden van wat we vroeger hebben meegemaakt. Daarom moeten we zeer waakzaam zijn, welke beelden we toestaan om in onze ziel op te nemen.

Goede herinneringen, zoals genaden die we eens hebben ontvangen, kunnen een grote hulp zijn voor het geestelijk leven. Zij kunnen ons opnieuw vurig maken en ons aanzetten om ons geloof nog beter in praktijk te brengen.

Frivole of slechte herinneringen kunnen een bron van sensualiteit zijn en ons geestelijk leven in gevaar brengen. God gaf ons onze Engelbewaarder samen met de stem van ons geweten, om ons te helpen te onderscheiden wat schadelijk of onschadelijk is, of wat goed is en ons verder helpt.  Als we hem vragen, kan hij ons helpen om te waken over wat door de deur van ons geheugen binnengaat, welke boeken of artikelen goed of schadelijk zijn, welke films te suggestief zijn, welke afbeeldingen verslavend kunnen werken, enz.

Veel mensen die naar heiligheid streven, maar die tevoren in zonde leefden, ervaren ernstige bekoringen die boven komen uit de slechte herinneringen van het verleden. Zij veroorzaken hen veel lijden en afleiding. Hoe kunnen we de slechte herinneringen genezen en de goede versterken? Hoe kunnen we ons geheugen reinigen?

Ons geheugen werkt door verbindingen, associaties. Wat de slechte herinneringen betreft, die dingen uit het verleden die frivool of zondig waren, die moeten we heel resoluut afwijzen en ertegen bidden. Dan zullen ze langzaamaan hun kracht en plaats in het geheugen verliezen.

Om de goede herinneringen te sterken  moeten we ze vaker in onze gedachten oproepen en ernaar handelen. Dan zullen ze aan kracht toenemen en ons helpen op de weg van de deugd.

Wij moeten vooral onze Engel vragen om ons te helpen ons geheugen te reinigen. Daardoor zullen wij meer volgzaam worden aan de ingevingen en leiding van hem. Want de Engel is zuiver; om dus met hem samen te werken en zijn stem te kunnen horen moeten we ook streven naar een zuiver geheugen.

Dan even heel praktisch bekeken: we moeten onze omgeving eens bewust opnemen, onze huizen en de plek waar wij werken. Helpen bijv. de afbeeldingen aan de muur tot goede en heilige gedachten of wekken ze juist sensuele herinneringen op?

Verder kan het geheugen overladen worden door de overvloed die wij toevoeren. Daarom is het goed om tijden van stilte, overweging en gebed in te lassen. Dat kan ons helpen om onze geest weer te zuiveren van de herinnering aan wereldse bezigheden door de dag, zodat we ons meer openen kunnen voor de stem van de Engel.

Als wij onze goede wil tonen in deze dingen en onze kleine inspanningen opbrengen, zal de Engel ons met zijn licht en kracht te hulp komen.