Onze zintuigen

Onze zintuigen

WIJ VERTROUWEN ONZE UITERLIJKE ZINTUIGEN TOE AAN DE ENGELBEWAARDER

Wij onderschatten ten zeerste de invloed die een Engel kan uitoefenen op onze zintuigen. Het is zeer belangrijk om onze zintuigen te behoeden omdat zij de “vensters van onze ziel zijn”. Alles, goed of slecht, komt tot ons door een of meer van onze zintuigen.

Als we de Engel opdragen om over onze zintuigen te waken, dan zal dit ons helpen om ons te beschermen voor dingen die we niet zouden moeten waarnemen. Hoeveel zonden begaan wij door bijv. onze ogen!

En aan de andere kant kan de Engel ons helpen om dingen waar te nemen die gunstig zijn voor onze geestelijke groei. Hoe vanzelf komen wij tot lofprijzing van God als we met onze ogen de schoonheid van de natuur bewonderen!

Een jonge vrouw uit Brazilie, Cecy Cony, die de bijzondere genade ontving om haar Engelbewaarder te mogen zien vanaf haar jongste jaren, vertelt in haar autobiografie twee mooie verhalen over hoe haar Engel haar in haar jeugd beschermde tegen het zien van dingen, die haar onschuld in gevaar kon brengen.

Het volgende is een kort uittreksel van hoofdstuk 11:

Op een zondag kondigde de directie van het Ponto Chic Theater een heel bijzonder programma aan. Een groot aantal gezinnen kwamen om dit te gaan zien, en ook wij waren bij het publiek. De titel van de film was: “Cel nummer 13”. De film begon,, maar slechts twee of drie beelden flitsten over het scherm, toen ik op een gegeven moment de heilige hand van mijn Nieuwe Vriend (haar Engelbewaarder) op mijn schouder voelde. Toen… waren zijn “heilige vleugels” precies voor mij uitgespreid. Zij bedekten volledig alle beelden die op het scherm geprojecteerd werden voor mijn ogen. Mijn nieuwe vriend bleef zo voor mij staan tijdens de gehele film, zodat ik niets anders heb gezien dan de eerste beelden.
Bij andere gelegenheden als ik de bioscoop bezocht, waren zijn vleugels alleen maar voor een bepaalde periode voor mij uitgespreid. Dan trok hij ze als het ware in, en ik kon het scherm weer zien…

Op het einde van dit hoofdstuk, als ze terugkijkt naar haar kinderjaren, schrijft ze dit mooie gebed van diepe dankbaarheid tegenover God en haar Engel:

Mijn heilige en zeer getrouwe Nieuwe Vriend, pas vandaag besef ik de ontelbare gevaren waaraan ik was blootgesteld in die boze wereld, en waarvan ik ongedeerd ontsnapte, alleen vanwege de bijzondere genade van mijn God en door uw zeer getrouwe bescherming. O mijn God, wees verheerlijkt in eeuwigheid in de zwakheid van uw kleine schepsel! En aan u, mijn Nieuwe Vriend, geef ik mijn dankbare liefde, de liefde van uw kleine zuster en vriendin. Amen.

Dit gebeurde in het jaar 1912. Hoeveel meer gevaren zijn er nu te vinden in bioscopen, op tv of op het internet! Als wij onze zintuigen aan onze Engel toevertrouwen, zal hij ons beschermen van dingen die we niet zouden moeten waarnemen. Het is niet nodig dat hij zijn “vleugels” merkbaar voor onze ogen houdt, maar hij heeft vele andere manieren om onze aandacht weg te trekken van de schadelijke dingen of om te voorkomen dat de dingen die we waarnemen met onze zintuigen, een negatieve uitwerking op ons hebben.