O machtige Vorst

O machtige Vorst

O machtige Vorst, heilige Aartsengel Michaël,
Beschermheilige van de Katholieke Kerk,
bijzondere verdediger van de Plaatsbekleder van Christus,
op u vestigen wij, na de Allerheiligste Drie-eenheid en de Allerheiligste Maagd,
onze hoop in deze benauwde tijd die de Plaatsbekleder van Jezus Christus bezwaart.
Stuur hem uw Engelen om hem te verlichten,
te versterken en te steunen in deze verschrikkelijke strijd
die de helse vijand tegen hem voert.
Geef dat het hart van de Heilige Vader verblijd mag worden
door de opbloei van gerechtigheid en vrede onder de gelovigen en de naties,
door de verspreiding van het katholieke geloof en
door toenemende goede werken voor de grotere glorie van God.
Amen.