Gebed tot St. Gabriel

Gebed tot St. Gabriel

Sint GabriĆ«l de Aartsengel is het meest bekend als de Engel die de Blijde Boodschap aan Maria bracht en haar uitnodigde om “Ja” te zeggen tegen Gods plan.

Tegelijkertijd wordt hij vaak aangeroepen voor zijn machtige bescherming, waarbij hij wordt gevraagd de Kerk te verdedigen tegen de boze geesten die over de wereld rondwaren.

Hier is een gebed uit het Liturgisch Jaar van Dom Prosper Gueranger dat vraagt om zijn speciale bescherming tegen het kwaad.

Bid, O Gabriel, voor de strijdende Kerk,

en verdedig haar tegen de aanvallen van de hel.

De tijden zijn slecht, de geesten van kwaadaardigheid zijn losgelaten,

noch kunnen we standhouden tegen hen, tenzij met Gods hulp.

Het is door Zijn Heilige Engelen dat Hij Zijn bruid de overwinning geeft.

Wees gij, o kracht van God, de voorste in de gelederen.

Drijf ketterij terug, houd schisma’s in bedwang,

verijdel de valse wijsheid van mensen,

frustreer het beleid van de wereld,

wek de weldenkende geesten op uit hun apathie,

opdat de Christus, die gij hebt aangekondigd,

moge heersen over de aarde die Hij heeft verlost,

en dat we samen met u en het hele Engelenkoor mogen zingen,

“Eer aan God, vrede aan de mensen!”