Maria Koningin van de Engelen (7)

Maria Koningin van de Engelen (7)

De Serafijnen zijn in ‘verwarring’! Hoe komt het dat zij, die bestemd zijn om nooit de troon van God te verlaten, maar om zijn meest intieme vrienden te zijn, zij de Engelen van liefde, zij die bestemd zijn om te branden met Goddelijke liefde meer dan de zon zal branden van warmte, zijn voorbestemd om dienaren te zijn van een vrouw die potten en pannen […]

Lezen

Gehoorzaamheid (6)

Gehoorzaamheid (6)

De Engelen moeten hun knie buigen voor Jezus. Zij moeten “belijden dat Jezus Christus is de Heer”. Hij is een Goddelijke Persoon maar zal een menselijke natuur hebben. Ze moeten Hem niet alleen gehoorzamen als een Goddelijke Persoon, maar moeten ook aan zijn menselijke wil gehoorzamen. De vrouw die bestemd was om de Moeder van onze Heer te worden, zal geen Goddelijke Persoon zijn. Zij […]

Lezen

Christus is de Heer (5)

Christus is de Heer (5)

Nu vragen we ons af: welk verschil kan de Menswording van God maken in het ‘leven’ van een Engel? De Zoon van God zou een mens worden. Wat betekende dit voor de Engelen? Een menselijk wezen zou de Moeder van God gaan worden. Wat betekende dat voor de Engelen? We moeten ons voortdurend voor ogen houden dat de Engelen van nature superieur zijn aan de […]

Lezen

De beproeving van de Engelen (4)

De beproeving van de Engelen (4)

Wat was nu deze bovennatuurlijke daad die van de Engelen werd gevraagd? Wat verlangde God van de Engelen zodat ze op de een of andere manier zouden verdienen de Zalige Aanschouwing binnen te gaan? Als we de Apocalyps van St. John lezen, lijken we het antwoord te krijgen. Laten we daarom een ​​zeer bekende passage bekijken en proberen een van de verborgen betekenissen te ontdekken: […]

Lezen

Geluk (3)

Geluk (3)

Juist omdat vanaf alle eeuwigheid God ernaar verlangde om aan alle intelligente schepselen een werkelijke, Goddelijke beloning te geven, werd er geëist dat de Engelen een handeling zouden verrichten die ze niet volledig begrepen, maar waarvan ze wisten dat deze goed zou zijn, omdat God hen openbaarde dat het goed was. Als zij allen deze daad verricht zouden hebben, zouden ze binnengegaan zijn in een […]

Lezen

Het aanvankelijke geluk van alle Engelen (2)

Het aanvankelijke geluk van alle Engelen (2)

In het begin van de tijd waren alle Engelen gelukkig. Zij genoten een geluk dat ver uitstijgt boven wat we ons kunnen voorstellen met onze beperkte menselijke geest. Evenzo waren Adam en Eva gelukkig in het Paradijs. In onze pogingen om het aanvankelijke geluk van zowel de Engelen als van onze eerste ouders te begrijpen, is het belangrijk om twee punten te onthouden: Ten eerste […]

Lezen

Vrijheid (1)

Vrijheid (1)

Wie was de eerste geschapen persoon die zorgde voor het algemeen welzijn? Het antwoord kan verbazen of zelfs choqueren, maar deze waarheid zal op een of andere manier ertoe bijdragen dat je vrij wordt. Het was Lucifer. Hij was de meest briljante Engel van God. Hij bekleedde zijn positie vanaf de hoogste top van alle koren der Engelen. Alle kennis stroomde door de negen koren […]

Lezen

Vele genezingen

Vele genezingen

Diego ging meteen naar de bron en vulde een kruik met water. Nu ging hij niet naar de gouverneur maar meteen naar de Bisschop van Puebla. De vriendelijke bisschop luisterde heel aandachtig naar de opzienbare verschijning en wat er daarna gebeurd was. Hij dacht eraan hoe de hemelse Vader vaak de mysteries van zijn koninkrijk aan eenvoudige mensen had geopenbaard, en hij kwam tot het […]

Lezen

Twijfels en wonderen

Twijfels en wonderen

Diego’s familie en vrienden waren natuurlijk  zeer verbaasd. Niet alleen vanwege het verblindende licht wat hen in angst deed vluchten, maar ook vanwege zijn verhaal en vooral door zijn plotselinge genezing, wat hen paf deed staan. Indachtig het bevel van St. Michael om deze devotie te verspreiden, ging Diego meteen naar de overste van de Franciscanen. Deze zag de eerlijkheid en de vastbeslotenheid van de […]

Lezen

Michael geeft een ernstige waarschuwing

Michael geeft een ernstige waarschuwing

Na enkele dagen verscheen de grote Aartsengel opnieuw aan Diego en dit keer was hij zeer ontevreden. Hij donderde:  “Waarom heb jij getwijfeld aan datgene wat ik je heb gezegd? Omdat je niet hebt gedaan wat ik je heb gevraagd, zul jij ook door de pokken aangestoken worden, die jouw volk verwoesten.” Meteen werd Diego ernstig ziek. Hij bleef dit ongeveer een week, totdat de […]

Lezen