St. Michael, de Engel der nederigheid (10)

St. Michael, de Engel der nederigheid (10)

De nederigheid maakt ons gelukkig in het ontvangen, in tegenstelling tot het bereiken van onze perfectie door onze eigen inspanningen. De trotse persoon staat erop dat hij bereikt wat hij verlangt door zijn eigen streven; de nederige persoon is bereid om alle moeite te doen, maar erkent dat hij uiteindelijk perfectie, persoonlijke realisatie of echt geluk moet ontvangen als een geschenk, dat ten diepste onverdiend […]

Lezen

Het antwoord van Michael (9)

Het antwoord van Michael (9)

Laten we nu proberen iets te begrijpen van wat er gebeurt in het op een na laatste koor van Engelen. Hier ontmoeten we een ‘eenzame Engel’. Hij is alleen met de genade van God. Hij is ook “verbaasd” of kunnen we “verbluft” zeggen over wat God openbaart. Wat is er zo goed aan jezelf te onderwerpen aan een menselijke koning en een menselijke koningin? Voor […]

Lezen

“Ik zal niet dienen” (8)

“Ik zal niet dienen” (8)

De Engelen, alle Engelen, worden gevraagd om iets te doen dat ze niet volledig kunnen bevatten, maar ze begrijpen wel dat God hun onderwerping wil. God wil hun blije en liefdevolle instemming. Hij wil het omdat Hij van hen houdt en hen een deel wil geven in Zijn eigen zaligheid. Maar waarom moeten ze een mens aanbidden, waarom moet de tweede Goddelijke persoon de Mensenzoon […]

Lezen

Maria Koningin van de Engelen (7)

Maria Koningin van de Engelen (7)

De Serafijnen zijn in ‘verwarring’! Hoe komt het dat zij, die bestemd zijn om nooit de troon van God te verlaten, maar om zijn meest intieme vrienden te zijn, zij de Engelen van liefde, zij die bestemd zijn om te branden met Goddelijke liefde meer dan de zon zal branden van warmte, zijn voorbestemd om dienaren te zijn van een vrouw die potten en pannen […]

Lezen

Gehoorzaamheid (6)

Gehoorzaamheid (6)

De Engelen moeten hun knie buigen voor Jezus. Zij moeten “belijden dat Jezus Christus is de Heer”. Hij is een Goddelijke Persoon maar zal een menselijke natuur hebben. Ze moeten Hem niet alleen gehoorzamen als een Goddelijke Persoon, maar moeten ook aan zijn menselijke wil gehoorzamen. De vrouw die bestemd was om de Moeder van onze Heer te worden, zal geen Goddelijke Persoon zijn. Zij […]

Lezen

Christus is de Heer (5)

Christus is de Heer (5)

Nu vragen we ons af: welk verschil kan de Menswording van God maken in het ‘leven’ van een Engel? De Zoon van God zou een mens worden. Wat betekende dit voor de Engelen? Een menselijk wezen zou de Moeder van God gaan worden. Wat betekende dat voor de Engelen? We moeten ons voortdurend voor ogen houden dat de Engelen van nature superieur zijn aan de […]

Lezen

De beproeving van de Engelen (4)

De beproeving van de Engelen (4)

Wat was nu deze bovennatuurlijke daad die van de Engelen werd gevraagd? Wat verlangde God van de Engelen zodat ze op de een of andere manier zouden verdienen de Zalige Aanschouwing binnen te gaan? Als we de Apocalyps van St. John lezen, lijken we het antwoord te krijgen. Laten we daarom een ​​zeer bekende passage bekijken en proberen een van de verborgen betekenissen te ontdekken: […]

Lezen

Geluk (3)

Geluk (3)

Juist omdat vanaf alle eeuwigheid God ernaar verlangde om aan alle intelligente schepselen een werkelijke, Goddelijke beloning te geven, werd er geëist dat de Engelen een handeling zouden verrichten die ze niet volledig begrepen, maar waarvan ze wisten dat deze goed zou zijn, omdat God hen openbaarde dat het goed was. Als zij allen deze daad verricht zouden hebben, zouden ze binnengegaan zijn in een […]

Lezen

Het aanvankelijke geluk van alle Engelen (2)

Het aanvankelijke geluk van alle Engelen (2)

In het begin van de tijd waren alle Engelen gelukkig. Zij genoten een geluk dat ver uitstijgt boven wat we ons kunnen voorstellen met onze beperkte menselijke geest. Evenzo waren Adam en Eva gelukkig in het Paradijs. In onze pogingen om het aanvankelijke geluk van zowel de Engelen als van onze eerste ouders te begrijpen, is het belangrijk om twee punten te onthouden: Ten eerste […]

Lezen

Vrijheid (1)

Vrijheid (1)

Wie was de eerste geschapen persoon die zorgde voor het algemeen welzijn? Het antwoord kan verbazen of zelfs choqueren, maar deze waarheid zal op een of andere manier ertoe bijdragen dat je vrij wordt. Het was Lucifer. Hij was de meest briljante Engel van God. Hij bekleedde zijn positie vanaf de hoogste top van alle koren der Engelen. Alle kennis stroomde door de negen koren […]

Lezen