St. Michael verschijnt in 1631 in Tlaxcala, Mexico

St. Michael verschijnt in 1631 in Tlaxcala, Mexico

Meer dan duizend jaar later, na het einde van de pest in Rome, en precies honderd jaar na de verschijningen van Onze Lieve Vrouw van Guadelupe, verschijnt St. Michael in Mexico. Het is 1631 en in Tlaxcala heerst een vreselijke epidemie. Het is een verschrikkelijk soort van pokken, die de mensen neervelde met heel grote pijnen en vele stierven eraan. Zoals overal in de katholieke […]

Lezen

Meest bekend

Meest bekend

St. Michael is de meest bekende Engel, en wordt nog steeds wereldwijd vereerd en aangeroepen. Waarom zou dit zo zijn? Waarom worden St. Gabriel en St. Rafael veel minder vereerd? Ik denk dat dit Gods wil is. Het lijkt alsof God Zelf ijvert voor de verering van St. Michael in de christelijke naties. Er bestaan talloze heiligdommen die hem zijn toegewijd. En deze zijn meestal […]

Lezen

Christus is het centrum

Christus is het centrum

De verering van de H. Engelen en in het bijzonder die van de H. Michaël gaat terug op het vroege begin van de Kerk. Het is een erfenis uit de Joodse synagoge, waar de Engelen, en speciaal St. Michaël, vereerd werden als de dienaren van God. De eerste christenen legden een verband tussen de Engelen en Christus. Christus is het centrum van de wereld der […]

Lezen

St. Michael

St. Michael

Vandaag, op het feest van de drie Aartsengelen wil ik de woorden over St. Michael  van Paus Benedictus weergeven. St. Michael verdedigt de zaak van de Ene God tegen de aanmatiging van de draak, de “oude slang” zoals Johannes zegt. Het is de voortdurende poging van de slang, om de mensen te doen geloven dat God moet verdwijnen, zodat zij groot kunnen worden; dat God […]

Lezen

St. Michael in Rome

St. Michael in Rome

In het jaar 589 heerste in Rome de pest. Paus Gregorius de Grote riep de mensen op tot gebed en op 25 april, feestdag van St.Marcus, tot een smeekprocessie. Hij deelde de mensen daartoe in 7 groepen in: priesters, monniken, mannen, maagden, vrouwen, weduwen, kinderen en armen. De lucht was vervuld van gebed en smeekbeden, psalmengezang, roepen, wenen en gejammer. Toen de Paus met de […]

Lezen

Sint Michael aan het stuur

Sint Michael aan het stuur

Een priester van ons vertelde het volgende: Een aantal jaren geleden was een bus met pelgrims onderweg naar Fatima. Ze waren bezig met de afdaling van de Pyreneeën. Plotseling zag een van de pelgrims dat de buschauffeur in slaap was gevallen; zijn handen hingen slap langs zijn zijde! Dat moet je je eens voorstellen!! Natuurlijk durfde deze pelgrim hem niet te wekken, en geen alarm […]

Lezen

In de laatste strijd

In de laatste strijd

De heilige Jozef is de patroon van een zalige dood. We kunnen zeggen dat de heilige Michaël de beschermer is tegen een onzalige dood! In het leven van de heilige Gertrudis  uit 1172 lezen we dat zij, toen haar sterven naderde, ze de heilige aartsengel Michaël aanriep. “Ze zag de eervolle Prins van de hemelse legerscharen met een menigte van Engelen, die allen klaarstonden om […]

Lezen

Een bijzondere icoon

Een bijzondere icoon

Een bezoeker van deze site ontdekte deze icoon van de drie Aartsengelen. St. Michael staat hier op een wat ongebruikelijke manier afgebeeld. Wij zijn gewend om hem als machtige strijder te zien, met zwaard in de hand en de duivel onder zijn voeten. Hier echter is een man onder zijn voeten, in zijn rechterhand houdt hij een weegschaal en in zijn linkerhand is een figuurtje […]

Lezen

Beschermheer van de stervenden

Beschermheer van de stervenden

Er is een ietwat raadselachtige tekst over Sint Michael in de brief van de apostel Judas te vinden: Zelfs de aartsengel Michaël heeft het niet gewaagd een smadelijk oordeel tegen de duivel uit te spreken, toen hij met hem een woordentwist had en streed om het lichaam van Mozes; hij zei slechts: “De Heer moge u bestraffen.” Volgens de kerkleraren wilde de satan het lichaam […]

Lezen

Patroon van Israel, Patroon van de Kerk

Patroon van Israel, Patroon van de Kerk

De profeet Daniel bad onophoudelijk voor zijn volk, dat in ballingschap leefde in Perzië. Hij smeekte dat ze mochten terugkeren in hun land en om de wederopbouw van de tempel in Jeruzalem. Maar de beschermengel van Perzië verzette zich hier tegen. Hij zag dat het voor zijn volk goed zou zijn, wanneer de Joden nog langer bij hen zouden leven. Dat had een goede invloed […]

Lezen