St. Michael in Rome

St. Michael in Rome

In het jaar 589 heerste in Rome de pest. Paus Gregorius de Grote riep de mensen op tot gebed en op 25 april, feestdag van St.Marcus, tot een smeekprocessie. Hij deelde de mensen daartoe in 7 groepen in: priesters, monniken, mannen, maagden, vrouwen, weduwen, kinderen en armen. De lucht was vervuld van gebed en smeekbeden, psalmengezang, roepen, wenen en gejammer. Toen de Paus met de […]

Lezen

Sint Michael aan het stuur

Sint Michael aan het stuur

Een priester van ons vertelde het volgende: Een aantal jaren geleden was een bus met pelgrims onderweg naar Fatima. Ze waren bezig met de afdaling van de Pyreneeën. Plotseling zag een van de pelgrims dat de buschauffeur in slaap was gevallen; zijn handen hingen slap langs zijn zijde! Dat moet je je eens voorstellen!! Natuurlijk durfde deze pelgrim hem niet te wekken, en geen alarm […]

Lezen

In de laatste strijd

In de laatste strijd

De heilige Jozef is de patroon van een zalige dood. We kunnen zeggen dat de heilige Michaël de beschermer is tegen een onzalige dood! In het leven van de heilige Gertrudis  uit 1172 lezen we dat zij, toen haar sterven naderde, ze de heilige aartsengel Michaël aanriep. “Ze zag de eervolle Prins van de hemelse legerscharen met een menigte van Engelen, die allen klaarstonden om […]

Lezen

Een bijzondere icoon

Een bijzondere icoon

Een bezoeker van deze site ontdekte deze icoon van de drie Aartsengelen. St. Michael staat hier op een wat ongebruikelijke manier afgebeeld. Wij zijn gewend om hem als machtige strijder te zien, met zwaard in de hand en de duivel onder zijn voeten. Hier echter is een man onder zijn voeten, in zijn rechterhand houdt hij een weegschaal en in zijn linkerhand is een figuurtje […]

Lezen

Beschermheer van de stervenden

Beschermheer van de stervenden

Er is een ietwat raadselachtige tekst over Sint Michael in de brief van de apostel Judas te vinden: Zelfs de aartsengel Michaël heeft het niet gewaagd een smadelijk oordeel tegen de duivel uit te spreken, toen hij met hem een woordentwist had en streed om het lichaam van Mozes; hij zei slechts: “De Heer moge u bestraffen.” Volgens de kerkleraren wilde de satan het lichaam […]

Lezen

Patroon van Israel, Patroon van de Kerk

Patroon van Israel, Patroon van de Kerk

De profeet Daniel bad onophoudelijk voor zijn volk, dat in ballingschap leefde in Perzië. Hij smeekte dat ze mochten terugkeren in hun land en om de wederopbouw van de tempel in Jeruzalem. Maar de beschermengel van Perzië verzette zich hier tegen. Hij zag dat het voor zijn volk goed zou zijn, wanneer de Joden nog langer bij hen zouden leven. Dat had een goede invloed […]

Lezen

St. Michael in de Bijbel

St. Michael in de Bijbel

Het is de H. Aartsengel Gabriel, die in het Boek Daniel de Heilige Michaël met zijn naam voorstelt! Dat is de eerste keer dat onze grote patroon genoemd wordt. Hij vertelt ons daar vier belangrijke waarheden over de Heilige Michaël en zijn missie: Michael is “een van de voornaamste vorsten” (Dan. 10, 13) onder de Engelen. Hij strijdt ten gunste van Israel aan Gabriëls zijde. […]

Lezen

St. Michael in China

St. Michael in China

Op 15 April 1901 schreef Mgr. Favier, Bisschop in Peking, het volgende getuigenis. In Juli 1900 werden hij en zijn christenen in Pé-Tang belegerd door de Boxers. De bisschop had zijn gelovigen reeds lange tijd aanbevolen, om dagelijks het Michaelsgebed te bidden. Het beleg nam geen einde en de munitie raakte op. Men kon met geen enkele menselijke hulp rekenen. De bisschop smeekte intens om […]

Lezen

26 September: zevende dag van de novene

26 September: zevende dag van de novene

1+

Lezen

23 September: vierde dag van de novene

23 September: vierde dag van de novene

1+

Lezen