Gebed tot St. Michael

Gebed tot St. Michael

Heilige Aartsengel Michael, vol van Gods wijsheid, met roem en eer gekroond,
machtige vorst van de hemelse legerscharen:
kom ons te hulp!

Heilige Aartsengel Michael, Gij draagt het banier van de Heilige Drievuldigheid,
Gij wachter bij het paradijs:
kom ons te hulp!

Heilige Aartsengel Michael, Gij leider en trooster van het volk van Israel, Gij glans en steun van de strijdende Kerk, Gij eer en vreugde van de triomferende Kerk:
kom ons te hulp!

Heilige Aartsengel Michael, Licht van de Engelen, bolwerk van de gelovigen:
kom ons te hulp!

Heilige Aartsengel Michael, gij onze zekere hulp, gij onze vorst, gij onze voorspreker:
kom ons te hulp!