Ik ben Gabriel, de Kracht van God

Ik ben Gabriel, de Kracht van God

Toen St. Gabriël aan Zacharias, tijdens zijn rookoffer, de geboorte van een zoon aankondigde, probeerde hij onmiddellijk zijn gebrek aan geloof te rechtvaardigen door te zeggen: “Hoe kan ik dat weten? Ik ben oud en ook mijn vrouw is reeds op jaren”. (Lc 1,18)

Op dit argument vol teleurstelling, bitterheid en verdriet, waarin noch geloof noch hoop te vinden waren, antwoordde de Aartsengel met een zeer eenvoudige zin: “Ik ben Gabriël die voor Gods aangezicht staat, en ik ben gezonden om tot u te spreken en u deze blijde boodschap aan te kondigen”. (Lc 1,19)

Wat een contrast tussen de twee uitspraken: “Ik ben oud” en “Ik ben Gabriel.“Ik ben oud” betekent zwakheid, onbekwaamheid en vermoeidheid, recht op ontheffing en uitzonderingen.

Gabriel daarentegen betekent “Kracht van God”, die verbonden is met een zekere jeugdigheid, met kracht, ijver en het verlangen om de wil van God te vervullen.

De Engel is wat hij is op een volmaakte wijze. Hij leeft in de volmaakte beoefening van alle vermogens van zijn engelachtige natuur. Als hij verschijnt, laat hij zich vaak zien als een jongeman. Men kan ervan uitgaan dat hij voor deze verschijningsvorm kiest omdat deze het beste uitdrukking geeft aan zijn vreugde, bereidheid, enthousiasme en levendigheid.

Zo wordt het begrijpelijk dat St. Gabriël niet bereid was het argument “ik ben oud” te accepteren en evenmin medelijden had. Daarom troostte hij Zacharias niet vanwege zijn ouderdom, maar strafte hij hem op een harde manier. Hij vond zijn bezwaar onwaardig om er nog één woord over te verliezen.
Zacharias zou voorlopig niet kunnen spreken.

Het was moeilijk voor dit hart, dat zich achter het “Ik ben oud” voor de plannen van God verborg, om uit de mond van de Engel het “Ik ben Gabriël” “Ik ben de kracht van God” te horen.
Hierdoor was het duidelijk dat God zijn plannen niet zou opgeven en ze ook niet zou veranderen vanwege zijn leeftijd.
Hij zal nu handelen vanwege Zichzelf, want “Hij doet alles wat Hem behaagt” (Ps 135:6), omdat “niets onmogelijk is  voor God”. (Lc 1:37) De beperkingen van de menselijke natuur en onze zwakheden kunnen God er niet van weerhouden zijn plannen uit te voeren.

Gesprek

Ik ben moe en gedeprimeerd.

     En ik ben Gabriel, de kracht van God.

Ik ben gekwetst en teleurgesteld.

     En ik ben Gabriel, de kracht van God.

Ik kan gewoonweg niet meer geloven.

     En ik ben Gabriel, de kracht van God.

Ik wil het opgeven!

     En ik ben Gabriel, de kracht van God.

Wat wil God eigenlijk van mij?

     Jouw Ja!