Gebed tot St. Gabriel

Gebed tot St. Gabriel

Heilige Aartsengel Gabriel, gij kracht van God, gij Engel van het woord en van de verkondiging:
kom ons te hulp!

Heilige Aartsengel Gabriel, gij Engel van de Menswording,
gij eerste aanbidder van Jezus in de schoot van Maria:
kom ons te hulp!

Heilige Aartsengel Gabriel, gij Engel van het zwijgen en het luisteren, gij Engel van de gehoorzaamheid, gij meester van het christelijk gebed:
kom ons te hulp!

Heilige Aartsengel Gabriel, gij Engel van de vreugde en de vrede,
gij bode van het nieuwe leven, gij Engel van de hoop:
kom ons te hulp!

Heilige Aartsengel Gabriel, gij Engel van de kinderen, gij Engel van de priesters en de profeten,
gij verkondiger van de Eindtijd:
kom ons te hulp!