Engel van de gevangenen!

Engel van de gevangenen!

Engel van de gevangenen, ontferm U over allen die in de boeien van de wanhoop liggen, die kreunen in slavernij, levensangst en onderworpen zijn aan de willekeur van anderen.

Verlos hen van de droefheid die hun harten in ketenen houdt, zodat ze geen moed en geen hoop meer hebben. Maar zonder hoop kan men niet verder leven, zonder hoop moet men sterven. Ontferm U over hen, ontferm U over ons die met hen lijden tot het uur van de bevrijding.

Leg uw hand op de schouders die dragen wat gedragen moet worden en vraag aan God zoveel kracht dat ze niet bezwijken onder de last.

Spreek tot de eenzame harten, dat niet de een de vijand van de ander is, maar de een de engel van de ander.

Het onbegrijpelijke gebeurt in deze wereld, maar door het geloof in God wordt zelfs het onmogelijke mogelijk.

Gij gaat door versperde poorten, gij vouwt handen die niet meer bidden wilden.
Gij komt uit het licht en brengt het licht.
Tot U smeken zij die niet verslappen in de trouw van het wachten, die kunnen wachten tot de Laatste Dag. Wees hen genadig.

Laat onze gevangenen uw hemelse nabijheid ervaren, dat zij in slavernij toch vrij zijn, in verlatenheid toch getroost, in vreemde landen toch thuis, omdat de liefde van de Goddelijke Vader over allen waakt. Amen.