Smeekgebed

Smeekgebed

“Verleen ons, o Heer,
de hulp van uw hemelse legerscharen,
opdat wij door hen, voor de vreselijke aanvallen
van de boze vijand bewaard blijven
en door het Kostbaar Bloed van onze Heer
en op de voorspraak van de allerheiligste Maagd Maria
van iedere nood bevrijd,
u weer in vrede kunnen dienen. Amen”.