Het krachtige zegensgebed

Het krachtige zegensgebed

Jezus Christus, Koning der glorie, is in vrede gekomen. (Kruisteken maken als zegen +)
God is Mens geworden +
En het Woord is vlees geworden +
Christus werd geboren uit de Maagd +
Christus heeft geleden +
Christus werd gekruisigd +
Christus is verrezen uit de dood +
Christus is opgevaren in de hemel +
Christus overwint +
Christus heerst +
Christus gebiedt +
Christus moge ons beschermen tegen storm en bliksem +
Christus ging midden tussen hen door in vrede +
En het Woord is vlees geworden +
Christus is bij ons met Maria +
Vlucht, al u boosaardige geesten,
want de Leeuw van het geslacht van Juda, de wortel van David,
heeft overwonnen +
Heilige God +
Heilige, sterke God +
Heilige, onsterfelijke God +
erbarm u over ons. Amen.

3 Onze Vaders en 3 Weesgegroeten tot slot.