Gebed

Gebed

Heilige Engel van Gethsemani,
Gij zijt neergedaald tot de Heer
in zijn bittere doodsangst
om Hem de kelk der kracht te reiken.
Wij willen u navolgen.

Geef dat de uren van het lijden van de Heer
niet aan ons voorbijgaan,
zonder dat we er ons met heel ons hart
in verdiept hebben.

Laat ons waken met u
in de duisternis van de nacht,
zodat we niet in bekoring vallen.

En geef ons een grote ijver
om de Heer te troosten
in ieder tabernakel
en om Hem te sterken,
in iedere priester.
Amen.