Niet begrijpen maar aanbidden

Niet begrijpen maar aanbidden

Moeder Gabriele schrijft eens, dat geen schepsel – dus ook geen Engel – de liefde van God in het lijden kan begrijpen, wel echter kan aanbidden.

Een heel diep woord, wat een licht werpt op de relatie tussen de Engel en het lijden. Ook hij kan het uiteindelijk niet begrijpen, ondanks zijn diepe kennis. Maar deze is niet voldoende om het lijden als liefdesgeheim van God te doorgronden. Daar blijft dan ook zijn geest in een wolk, hoe zeer hij het ook probeert te onderzoeken.

De Engel ziet altijd achter al ons lijden, het lijden wat de Heer en Zijn Moeder Maria voor ons op zich genomen hebben. En hij weet om de grote waarde, die het kan hebben.

Als wij het op de juiste wijze aannemen, wordt het waardevol voor ons zelf. Want wij gelijken dan meer op Jezus en wij naderen zijn verlossende liefde. Wij worden “Verlosser in de Verlosser” zoals Paus Benedictus het in Fatima heeft geformuleerd.

Maar ons lijden is nog veel belangrijker voor anderen, omdat daardoor vele genaden naar hen toestromen.