Hoe groot is de waarde van het lijden!

Hoe groot is de waarde van het lijden!

Haar beide Engelen troostten haar ook in haar lijden.

“Ik nam vandaag toevlucht tot de Engelen. Toen zag ik mijn Engelbewaarder in een stralende heerlijkheid voor mij. Hij boog zich over mijn bed en sprak tot mij: “Je bent toch niet alleen. Zie, ik waak dag en nacht bij jou… Droog je tranen en breng je gebeden voor de Heer. Mijn broeder, de Aartsengel is ook bij je, hij brengt je veel kracht om al die vele bitterheid te kunnen verdragen. Houd dus goede moed!”

Onvermoeibaar spoorden de Engelen Mechthild aan om uit liefde tot God geduldig dat te doen, wat de Engelen als zuivere geesten niet kunnen: namelijk lijden..

“Dank God ervoor, in plaats van te klagen! Verdraag alle pijn in vereniging met het lijden en sterven van Jezus… Hoe gelukkig ben je en te benijden, omdat jij zoveel mag en kunt verdragen!”

En de Aartsengel Rafaël, de machtige Engel van de troost, verzekerde haar:

“Hoe groot is de waarde van het lijden! Geen mens kan dit naar juiste waarde schatten, net zo min als de verhevenheid en grootte van de priesterlijke waarde… Ook dit inzicht hoort tot de zaligheden van de eeuwigheid”.