De Engel en het lijden

De Engel en het lijden

Er is een groot verschil tussen Engelen en mensen wat betreft hun begrip over het lijden. De mens die lijden kan, en sinds de zondeval de pijn niet meer kan ontlopen, gaat ervoor op de vlucht, terwijl de Engel, die niet lijden kan, deze als een grote schat aanziet. De Engel ziet het lijden anders. Wij moeten leren om met de ogen van de Engel […]

Lezen