Het ware Evangelie

Het ware Evangelie

Hopelijk heb je de Bijbel er eens op nagelezen in Gen. 16, waar het verhaal over Hagar staat.

Zij beantwoordt de vraag van de Engel heel eerlijk:

“Ik ben weggelopen bij mijn meesteres Sara”.

Jij zou misschien denken: Nou, gelijk heeft ze. Als haar meesteres haar  het leven zo onaangenaam maakt als maar mogelijk is, zou ik er ook van door gaan.
Zo denken wij… heel menselijk.

Maar de Engel heeft Gód voor ogen en ziet alles in hemels perspectief! En dus luidt zijn antwoord:

“Ga naar je meesteres terug en wees haar onderdanig”.

Twee kernachtige spreuken van de Engel, al aan het begin van de Bijbel. Eerst de vraag, zodat je jezelf oriënteert op God: Híj heeft mij geschapen uit liefde, en mij in deze wereld geplaatst met een opdracht. Naar Hem keer ik terug als in mijn Vaderhuis.

En die weg terug naar de hemel, gaat alleen over het kruis, over het lijden, wat ieder van ons te dragen heeft. We proberen allen het te ontvluchten, zoals Hagar.
Maar de enige oplossing bestaat in het aanvaarden van het kruis en om het te dragen!

Want Jezus zegt: “Wie Mijn volgeling wil zijn, moet Mij volgen, door zichzelf te verloochenen en zijn kruis op te nemen!” Matteüs 16,24

We horen het niet graag, maar het is het WARE EVANGELIE!
Het kruis dragen is HET kenmerk van degene, die Jezus leerling wil zijn!