Slapen ook wij?

Slapen ook wij?

Hoe vaak is het gebeurd in de geschiedenis van de Kerk, dat de leerlingen van de Heer hebben geslapen, terwijl hun vijanden zeer ijverig hun perverse plannen ten uitvoer brachten.

De Heiligen waren mensen, die zich lieten wekken, misschien door deze Engel van de Hof van Olijven, en wel zo intens, dat ze gegrepen werden door het lijden van de Heer. Ze wilden met hun eigen leven daaraan deel hebben, evenals in Zijn voorbede voor de gehele mensheid.

Wij willen deze Heilige Engel smeken, dat hij ons wakker schudt, dat hij ons moge sterken dat we trouwe navolgers zijn van Jezus, opdat de Heer niet alleen is in de Hof van Olijven van deze huidige wereld.

Zodat Hij de troost mag ervaren van onze aanwezigheid, onze trouw en ons mede-lijden.