De Engel in de Hof van Olijven

De Engel in de Hof van Olijven

Midden in het bittere lijden van de Heer in de Hof van Olijven, verschijnt een Engel. Dit was ook voor de Heilige Engel een nieuwe ervaring: zijn Heer en God zó zwak te zien, op de grond neergeworpen, te midden van zo grote angst en duisternis en alleen gelaten door zijn beste vrienden.

En hij, een Engel, een schepsel van deze nu zo onmachtige Heer, schijnt op dit moment sterker te zijn als zijn Heer…

Zou je misschien denken, dat de Engel dit ooit zou kunnen vergeten, wat hij hier zag? Zou het mogelijk zijn, dat hij in de hemel terugkeerde alsof er niets was gebeurd, nu hij zijn God zag  l i j d e n ?!

Wij kunnen ons goed voorstellen dat dit een geheel nieuwe, ongekende ervaring voor de Engel was, en dat heeft zeker een hele diepe stempel gedrukt op zijn bestaan als Engel.

Daarom willen wij hem smeken, dat hij ons zou bevrijden van alle onverschilligheid tegenover het lijden van de Heer. Het lijden van Jezus is niet iets, waaraan men slechts zo nu en dan denkt, het zou veelmeer ook op ons leven ten diepste een stempel moeten drukken op al ons zijn en doen.

De vastentijd is een goede tijd om hiermee te beginnen.