Stigmatisatie

Stigmatisatie

Doornenkroon, nagels en speer zijn de lijdenswerktuigen waarmee de Heer in zijn heilige Passie driemaal doorboord werd. Ze worden genoemd in de beschrijving van de mystieke ervaring van de stigmatisatie van de H. Lidwina van Schiedam op het feest van de apostel St. Thomas.

In de biografie van haar leven wordt verhaald, hoe op de bewuste avond Engelen haar kamer betraden, voorzien van de werktuigen van de Heer: het kruis, de nagels, de speer, de gesel, de doornenkroon, de rietstok en de geselkolom.

“Zij stelden zich langs de wanden van de kamer op, als om voor iemand plaats te maken. En inderdaad trad daarop de Heilige Maagd, de Koningin der Engelen, met meerdere Heiligen binnen. Tenslotte vertoonde zich ook Christus, en wel allereerst in de gestalte van een kind.

Hij zag zijn bruid – Lidwina had reeds vanaf haar 12e jaar haar maagdelijkheid aan de Heer toegewijd – met grote tederheid aan.

Toen breidde Hij zijn armen in kruisvorm uit en werd plotseling tot een man van rijpe leeftijd. Zijn Aanschijn was bedekt met een vale kleur en geheel met bloed besmeurd. Men zag aan Zijn handen en voeten de wonden der nagels en een grote opening op de plaats van het Hart.

Deze aanblik wekte in Lidwina een met smart vermengde vreugde. De aanblik van haar Geliefde verblijdde haar zeer, maar het zien van de wondetekenen verscheurde haar hart en vervulde haar met een allerdiepst medelijden.

Terwijl zij, geheel verdiept in dit dubbele gevoel, de wonden van de Heer beschouwde, zag zij lichtende stralen daaruit voortkomen die zich op haar richtten en de heilige wondetekenen in haar ledematen indrukten. Toen de stigmatisering voltooid was, nam de Heilige Maagd de Engelen de lijdenswerktuigen af en reikte ze een voor een aan Lidwina aan, om ze te kussen en te vereren.

Toen verdween de hemelse stoet, maar aan het voeteinde van Lidwina’s bed bleef het kruisbeeld met de Gekruisigde eraan, achter.”

Lidwina was door God voorbeschikt om te lijden. Op palmzondag was ze geboren, op dinsdag na Pasen, 14 april 1433, stierf ze. De Heer had haar voorspeld, dat zij op Paasdinsdag “met de Engelen in de hemel” het Alleluja zou zingen!

Beschouwen ook wij de Gekruisigde, driemaal doorboord voor de mensen, voor allen, voor mij! Het is de Bruidegom!