Uitnodiging

Uitnodiging

Het aantal bezoekers van deze site heeft sterk toegenomen.Daar ben ik erg blij mee. Daarom wil ik ieder graag uitnodigen, om eens persoonlijk kennis te komen maken. Eind september komt Pater Ambrosius naar Sittard, in het BezinningshuisRegina Carmeli, voor een bezinningsdag en een retraite. Als er niets tussen komt, zal ik zelf ook meekomen. Maandag 26 sept. is de bezinningsdag.Thema: MIJN ENGEL EN IK U […]

Lezen

De Benediktus medaille

De Benediktus medaille

Een ander machtig “schild” ter bescherming is de Benedictusmedaille. De foto laat duidelijk zien, hoe deze er uit ziet. De beschrijving en uitleg volgt hier: De medaille van Sint Benedictus heeft op de ene zijde het beeld van de heilige met het Kruis in de rechterhand. Op de andere zijde ziet men een zeker aantal letters die ieder het initiaal van een latijns woord vormen. […]

Lezen

Het Kruisbeeld

Het Kruisbeeld

Een ander zeer krachtig “schild” dat meer typisch is voor onze huizen is het kruisbeeld. Een kruisbeeld herinnert ons niet alleen aan de grote liefde die God voor ons had, maar is ook een sterke afschrikking voor geestelijke vijanden. Het kruisbeeld is de ondergang van het bestaan van Satan en is het teken van alles wat hij veracht. Het is goed om in elke kamer […]

Lezen

Wijwater

Wijwater

Wijwater heeft een dubbele betekenis: het herinnert ons aan onze doop en staat symbool voor geestelijke reiniging. Wijwater zou grote macht hebben over de duivel, omdat de duivel dit “schone” water niet kan verdragen, omdat hij voor alle eeuwigheid volledig onrein is. Het is een herinnering aan het water dat uit de zijde van Christus stroomde, dat een symbool van de doop is, en herinnert […]

Lezen

Gezegend zout

Gezegend zout

Een ander “schild” is minder bekend, maar wel heel werkzaam: gezegend zout! Als het mogelijk is, zou het goed zijn om een kleine bak met gezegend zout in huis te hebben. Je zou je parochiepriester specifiek moeten vragen en de kans is groot dat je parochiepriester er niet mee bekend is. Dit is een sacramentalia dat vaak verwaarloosd wordt en dat niet gebruikelijk is in […]

Lezen

Gebed

Gebed

O Maagdelijke Moeder van God, Maria Onbevlekt, Wij wijden ons aan u toe onder de titel Onze-Lieve-Vrouw van de Wonderdadige Medaille. Moge deze Medaille voor ieder van ons een zeker teken zijn van uw genegenheid voor ons en een voortdurende herinnering aan onze plichten jegens u. Mogen wij, terwijl wij hem dragen, gezegend zijn met uw liefdevolle bescherming en bewaard blijven in de genade van […]

Lezen

Een bescherming tegen epidemie!

Een bescherming tegen epidemie!

In het midden van het jaar 1832 begon men de medailles te maken. Toentertijd was in Parijs de cholera uitgebroken en er waren reeds meer dan 20.000 doden te betreuren. Tijdens deze epidemie begonnen de Zusters van Vincentius deze medailles uit te delen in de ziekenhuizen, aan de mensen die besmet waren. De genezingen stapelden zich op maar ook ervoeren de mensen door de medaille […]

Lezen

De wonderdadige Medaille

De wonderdadige Medaille

Het volgende machtige “Schild van bescherming” is de Wonderdadige Medaille. Deze heeft haar oorsprong in het jaar 1830 te danken aan de heilige Catharina Labouré, een lid van de Dochters van Liefde van de heilige Vincent de Paul, aan wie de Heilige Maagd Maria drie afzonderlijke keren verscheen. De eerste van deze verschijningen vond plaats op 18 juli, de tweede op 27 november en de […]

Lezen

Krachtig hulpmiddel

Krachtig hulpmiddel

Onze-Lieve-Vrouw verleent de dragers van dit scapulier bijzondere “voorrechten”. Het volstaat te zeggen dat het bruine Scapulier een krachtig hulpmiddel is voor degenen die hem devoot dragen en de hulp van Onze Lieve Vrouw in tijden van nood inroepen. Er zijn talrijke verhalen die getuigen van het wonderbaarlijke karakter van het bruine scapulier. In het bijzonder is er één verhaal dat laat zien hoezeer Satan […]

Lezen

Beschermende schilden

Beschermende schilden

Tegenwoordig zijn we blootgesteld aan vele stralingen, door de techniek die zich steeds meer uitbreidt. Ook als men daar niet aan meedoet, zit men toch midden in die straling. Hoe kan men zich beschermen? Wij kennen een aantal geestelijke “schilden”, ter afweer, ter bescherming voor onze geestelijke of lichamelijke gezondheid. Ik wil ze hier weer eens in herinnering roepen en er wat uitgebreider op ingaan. […]

Lezen