Een woord van bemoediging (2)

Een woord van bemoediging (2)

Het verzekert ons dat God ons nooit is vergeten, maar dat Hij allen begeleidt en beschermt op een verstandige en veilige manier, die zich tot Hem wenden met kinderlijk vertrouwen. Daarom, als we maar trouw blijven en ons vertrouwen in Hem stellen, zijn we zeker veilig in de palm van zijn hand. Laten we bij dit alles niet vergeten dat er nog een andere belangrijke […]

Lezen

Een woord van bemoediging (1)

Een woord van bemoediging (1)

De verantwoordelijke priester van ons in Amerika, heeft een inleidend woord geschreven voor hun rondzendbrief, die 4 keer per jaar verschijnt. Die wil ik graag met jullie delen: Tot nu toe was het een behoorlijk gek jaar-Coronavirus, lockdowns, economische onzekerheid, burgerlijke onrust, plunderingen in grote steden, enzovoort. Misschien dat dit jaar nog meer verrassingen zal brengen… wie weet? Veel mensen denken na over de redenen […]

Lezen

Bezinningsdagen

Bezinningsdagen

Jammer genoeg is onze nieuwste rondzendbrief nog niet bij u aangekomen. Begin september heb ik hem verstuurd… Daarin staat o.a. het laatste nieuws wat onze activiteiten betreft: Helaas is de Corona-crisis nog steeds aan de gang en ook de beperkingen in de parochies, die u allen uit ervaring kent. Daarom is het helaas niet mogelijk om de geplande bezinningsdagen in Rotterdam en Gent te houden. […]

Lezen

Ook in coronatijden is onze hulp: MARIA

Ook in coronatijden is onze hulp: MARIA

Ook in de huidige corona pandemie heeft Maria op vele plaatsen reeds wonderbaarlijk geholpen. Bijvoorbeeld in Italie, dat zo zwaar op de proef werd gesteld, maar zoiets vindt men niet in de media: Op 26 Maart werd de genade afbeelding van Onze Lieve Vrouw van Capocolonna, op verzoek van de bisschop naar het ‘Ziekenhuis van de H. Johannes de Deo’ in Crotone, Kalabrie gebracht, om […]

Lezen

Gebed tot de Engel van de gevangenen

Gebed tot de Engel van de gevangenen

Engel van de Gevangenen! Heb medelijden met allen die in de boeien van de wanhoop zitten, die zuchten in slavernij, angst voor het leven en uitgeleverd zijn aan de willekeur van machtigen. Bevrijd hen van de treurigheid, die hun hart als in ketens gevangen houdt, zodat ze geen moed en hoop meer hebben. Maar zonder hoop kan men niet verder leven, zonder hoop moet men […]

Lezen

Gebed voor de Paus

Gebed voor de Paus

O machtige Vorst, H. Aartsengel Michael, patroonheilige van de Katholieke Kerk, bijzondere verdediger van de plaatsvervanger van Christus, de Paus, na de Heilige Drievuldigheid en de Heilige Maagd stellen wij op u onze hoop in deze zware tijden. De Heilige Vader heeft een grote last te dragen. Zend hem uw Engelen, om hem te verlichten, te sterken en te steunen in deze verschrikkelijke strijd, die […]

Lezen

Bezinningsdagen!

Bezinningsdagen!

Graag nodig ik iedereen uit voor onze volgende bijeenkomsten in het voorjaar. Pater Ambrosius zal in april/mei bezinningsdagen en een retraite geven op drie verschillende plaatsen. Als je interesse hebt om het Werk van de Heilige Engelen beter te leren kennen, of als je graag persoonlijk vragen wilt stellen over de Toewijding aan de Engelbewaarder, ben je van harte welkom. Hier onder zijn de flyers […]

Lezen

Pinksteren!

Pinksteren!

O Heilige Geest ziel van mijn ziel. Ik aanbid u, verlicht me, leid mij versterk mij, troost mij. Zeg me wat ik moet doen; geef mij uw bevelen. Ik beloof dat ik me zal onderwerpen en aannemen al wat me zal overkomen. Maak mij slechts uw heilige wil bekend. Amen. Kardinaal Mercier Van harte wens ik aan alle bezoekers van deze site een gezegend Pinksterfeest! […]

Lezen

Hemelvaart!

Hemelvaart!

Vandaag vieren we het Hoogfeest van de Hemelvaart van Jezus! Misschien heb je nog nooit aan het volgende gedacht: Sinds die Hemelvaart is er iets HEEL nieuws in de Heiligste Drievuldigheid! Want nu is het menselijke lichaam van Jezus IN God, Vader, Zoon en Geest opgenomen! Stel je voor: de verheerlijkte materie, het verrezen lichaam van Jezus, is IN God! Dat is niet uit te […]

Lezen

Zalig Pasen

Zalig Pasen

Lof zij u, Heilige God! Gij overwinnaar over de zonden. Lof zij u, Sterke God! Gij overwinnaar van de hel. Lof zij u, Onsterfelijke God! Gij overwinnaar over de dood. Aan alle bezoekers van deze site, wens ik van harte een Zalig Paasfeest! Christus is verrezen! Alleluja! Hij is waarlijk verrezen! Alleluja! 0

Lezen