Beschermende schilden

Beschermende schilden

Tegenwoordig zijn we blootgesteld aan vele stralingen, door de techniek die zich steeds meer uitbreidt. Ook als men daar niet aan meedoet, zit men toch midden in die straling. Hoe kan men zich beschermen? Wij kennen een aantal geestelijke “schilden”, ter afweer, ter bescherming voor onze geestelijke of lichamelijke gezondheid. Ik wil ze hier weer eens in herinnering roepen en er wat uitgebreider op ingaan.

Volgens een oude traditie verscheen Maria aan de H. Simon Stock in Cambridge, Engeland. Zij gaf hem het bruine scapulier als een bijzondere bescherming en een teken van genade. Wie sterft en dit scapullier draagt, zal niet in de hel komen.

Is het bruine scapulier gewoon een geluksbrenger, een amulet, die redding schenkt aan degenen die hem dragen? Hoewel er veel “beloftes” zijn aan de dragers van dit scapulier, moeten we altijd in gedachten houden dat het Bruine Scapulier iemand geen toegang geeft tot het eeuwige leven, ongeacht wat voor leven hij of zij leidt. In feite wordt het al snel een irritatie voor degenen die van het geloof afdwalen en is het een van de eerste dingen die eraf worden gehaald. Het Bruine Scapulier is een verbazingwekkende bron van hemelse genaden, maar we moeten leren er goed mee om te gaan.

Wie dit scapulier tijdens zijn leven draagt, uit ware verering en liefde voor de Heilige Maagd, zal een bijzondere bescherming ervaren voor tijd en eeuwigheid. Men moet vertrouwen op de kracht en de goedheid van Maria en men mag met zekerheid hopen dat Maria je de nodige genaden voor ware bekering en volharding in het goede zal verkrijgen.