Een bescherming tegen epidemie!

Een bescherming tegen epidemie!

In het midden van het jaar 1832 begon men de medailles te maken. Toentertijd was in Parijs de cholera uitgebroken en er waren reeds meer dan 20.000 doden te betreuren.

Tijdens deze epidemie begonnen de Zusters van Vincentius deze medailles uit te delen in de ziekenhuizen, aan de mensen die besmet waren. De genezingen stapelden zich op maar ook ervoeren de mensen door de medaille een bijzondere bescherming tegen de cholera. Daarom begon de bevolking van Parijs de medaille “wonderdadig” te noemen.

Toen de cholera in 1854 in Turijn woedde, wijdde Don Bosco en zijn jongens zich aan de dienst voor de zieken en stervenden.

Zij hadden geen beschermende kleding… ze droegen echter de wonderdadige medaille om hun hals. En niemand van hen werd aangestoken met de cholera!