Gezegend zout

Gezegend zout

Een ander “schild” is minder bekend, maar wel heel werkzaam: gezegend zout!

Als het mogelijk is, zou het goed zijn om een kleine bak met gezegend zout in huis te hebben. Je zou je parochiepriester specifiek moeten vragen en de kans is groot dat je parochiepriester er niet mee bekend is.

Dit is een sacramentalia dat vaak verwaarloosd wordt en dat niet gebruikelijk is in parochies. Het is echter een krachtig wapen tegen het kwaad, zoals blijkt uit het volgende deel van de zegening die de priester in het Romeinse Rituale kan vinden.

Almachtige en eeuwige God, wij smeken u nederig, in uw onmetelijke goedheid en liefde, om dit zout te zegenen (+) dat u hebt geschapen en het aan de mensen gegeven hebt om het te gebruiken, zodat het een bron van gezondheid wordt voor geest en lichaam van allen die er gebruik van maken. Moge het alles wat het aanraakt of bestrooid, vrij maken van alle onreinheid en het beschermen tegen elke aanval van de boze geesten. Door Christus onze Heer.

Het is de kracht van dit gebed, dat een priester uitspreekt over het zout, wat zich dan aan dat zout hecht. En als men dit zout dan stooit in huis, dan wordt dit gebed werkzaam. En dit geldt ook voor de medailles, het wijwater en de andere sacramentalia.

Ze zijn geen amuletten; het is niet de medaille zelf, of het wijwater, maar altijd het gebed dat de kracht verleent tot bescherming! Zoveel macht heeft Jezus aan Zijn Kerk gegeven en aan Zijn priesters! Zodat wij veilig kunnen leven in een geheel onveilige wereld!