De Benediktus medaille

De Benediktus medaille

Een ander machtig “schild” ter bescherming is de Benedictusmedaille. De foto laat duidelijk zien, hoe deze er uit ziet. De beschrijving en uitleg volgt hier:

De medaille van Sint Benedictus heeft op de ene zijde het beeld van de heilige met het Kruis in de rechterhand. Op de andere zijde ziet men een zeker aantal letters die ieder het initiaal van een latijns woord vormen.

Het Kruis herinnert ons aan het heilig teken van onze redding, terwijl de tekst aan de gelovigen de formules geeft die hun toelaten door de deugd van het Kruis van de Redder de slechte geesten te weerstaan.

Vier letters werden aan de ene en de andere zijde van de verticale en van de horizontale balk van het kruis geplaatst, dat zijn: C S P B wat betekent “Crux Sancti Patris Benedicti”(Kruis van de Heilige Vader Benedictus.”

Op de verticale balk van het kruis kan men lezen: C S S M L wat betekent “Crux Sacra Sit Mihi Lux” (Dat het Heilig Kruis mijn Licht weze).
Op de horizontale balk van het kruis kan men lezen: N D S M D wat betekent “Non Draco Sit Mihi Dux” (Dat de draak mij niet tot leider weze).
En rond de medaille leest men: V R S N S M V – S M Q L I V B. De eerste groep van letters is de afkoring van “Vade Retro Satana, Nunquam Suade Mihi Vana” (Ga weg Satan, verleid mij nooit tot ijdel gedrag); de tweede groep vervolledigt dat men de woorden “Sunt Mala Quae Libras, Ipse Venena Bibas”(Wat je wil is vergif, drink zelf je gif).

Het eerste deel van de tekst maakt een toespeling naar een bekoring waarover Sint Benedictus zegevierde door het teken van het Kruis, terwijl de tweede betrekking heeft op de beker met vergiftige drank, die brak door een kruisteken. In deze teksten is het Sint Benedictus die tot Satan spreekt om hem te doen vluchten.

De medaille moet gezegend worden door een priester. Er is een speciaal gebed, dat lijkt op een klein exorcisme, om dit te doen.

Er zijn vele wonderen gebeurd, die aan het dragen van de medaille worden toegeschreven.

Het aantal bekeringen die bekomen werden dank zij de Medaille is niet te tellen!

Evenals de lichamelijke genezingen. Die zijn ontelbaar: kwalen van alle aard, tyfus, buikloop, cholera, kanker, breuken.
De medaille biedt bescherming tegen allerlei gevaren, gevallen van brand, bliksem, epidemies (!) en vooral ook bescherming tegen de aanvallen van de duivel!

In behekste woningen die onbewoonbaar werden, was het voldoende om op één van de muren een medaille van Sint Benedictus te plaatsen opdat alles dadelijk ophield.
De medaille van Sint Benedictus is zeer efficiënt gebleken tegen spiritisme. In een salon waar men de tafels wil laten draaien volstaat het dat één iemand de medaille bij zich heeft, opdat niets meer werkt. In de oude missielanden (Africa, Latijns Amerika, Azië) hebben vele missionarissen de werken van de tovenaars kunnen beletten dank zij de medaille van Sint Benedictus.