Wijwater

Wijwater

Wijwater heeft een dubbele betekenis: het herinnert ons aan onze doop en staat symbool voor geestelijke reiniging. Wijwater zou grote macht hebben over de duivel, omdat de duivel dit “schone” water niet kan verdragen, omdat hij voor alle eeuwigheid volledig onrein is. Het is een herinnering aan het water dat uit de zijde van Christus stroomde, dat een symbool van de doop is, en herinnert aan de dag van de nederlaag van de duivel (dat wil zeggen, de kruisiging van Christus).

Het is een oud gebruik om aan de muren van een huis een wijwaterbakje aan te brengen. Het is vooral nuttig om ze bij de deuren te hebben die naar buiten leiden, maar ook in de slaapkamers van de gezinsleden. Men kan vaker een kruis maken met wijwater om je te beschermen.

Maar ook houden we ons altijd gefixeerd op Christus en herinneren we onszelf eraan om zuiver te blijven. En het is goed wijwater bij de hand te hebben, om elke invloed van de Boze af te weren.

Het driekoningenwijwater is het krachtigste wijwater!

Er wordt ongeveer 45 minuten over gebeden en is daarom het sterkste wijwater. De sacramentaliën ontvangen de kracht die de gebeden uitdrukken bij de zegening ervan.

In het Romeins Rituaal wordt het wijdingsritueel beschreven dat alleen op op de vigilie van Driekoningen (6 januari) door een priester uitgevoerd kan worden. De wijding geeft vier groepen van genaden:

  • verjaagt de duivel en zijn invloeden
  • roept de hulp van de hemel, de heiligen en engelen af
  • geeft genezing naar ziel en lichaam
  • biedt genezing voor mensen en dieren.

Het is geen toeval, dat in deze crisistijd, de wijwaterbakken in de kerken leeg zijn… Ja, corona, maar de Boze is er het meest van gediend! Zorg dat je wijwater in huis hebt!