De wonderdadige Medaille

De wonderdadige Medaille

Het volgende machtige “Schild van bescherming” is de Wonderdadige Medaille.

Deze heeft haar oorsprong in het jaar 1830 te danken aan de heilige Catharina Labouré, een lid van de Dochters van Liefde van de heilige Vincent de Paul, aan wie de Heilige Maagd Maria drie afzonderlijke keren verscheen.

De eerste van deze verschijningen vond plaats op 18 juli, de tweede op 27 november en de derde kort daarna. Bij de tweede gelegenheid noteert zuster Catherine dat de Heilige Maagd verscheen alsof ze op een wereldbol stond en een wereldbol in haar handen had. Er kwamen verblindende lichtstralen van af haar vingers.

Dit, zei Maria, waren symbolen van de genaden die aan allen die erom vroegen zouden worden geschonken.

Zuster Catherine voegt eraan toe dat rond de figuur een ovaal kader verscheen met in gouden letters de woorden “O Maria, zonder zonde ontvangen, bid voor ons die hun toevlucht tot u nemen”; op de achterkant verscheen de letter M, bekroond met een kruis, met daar onder de heilige Harten van Jezus en Maria, de eerste omgeven door een doornenkroon en de tweede doorboord met een zwaard.

Tevens kreeg de zuster de opdracht om een medaille te laten slaan, volgens dit voorbeeld. En er werden grote genaden belooft aan degenen die deze medaille dragen, als ze gezegend zijn.