Het Kruisbeeld

Het Kruisbeeld

Een ander zeer krachtig “schild” dat meer typisch is voor onze huizen is het kruisbeeld.

Een kruisbeeld herinnert ons niet alleen aan de grote liefde die God voor ons had, maar is ook een sterke afschrikking voor geestelijke vijanden.

Het kruisbeeld is de ondergang van het bestaan van Satan en is het teken van alles wat hij veracht. Het is goed om in elke kamer van je huis (of appartement) een kruisbeeld te hebben, zodat je vaak het grote liefdesoffer van Jezus kunt overwegen en tevens een beeld hebt om je te herinneren waar je je op moet richten in tijden van verleiding.

Hier zijn twee gebeden van de zegening van een kruisbeeld in het Romeinse Rituale die alle redenen samenvatten waarom we ze nodig hebben in onze huizen.

Heilige Heer, almachtige Vader, eeuwige God, wil dit kruis zegenen, dat het een reddende hulp voor de mensheid mag zijn. Laat het de steun van het geloof zijn, een aanmoediging tot goede werken, de verlossing van de zielen; en laat het troost, bescherming en een schild zijn tegen de wrede pijlen van de vijand; door Christus onze Heer.

Heer Jezus Christus, zegen + dit kruis waarmee u de wereld uit de greep van de satan heeft gered en waarop u door uw lijden de verleider tot zonde heeft overwonnen, die zich verheugde in de val van de eerste mens door het eten van de verboden boom. (Hier wordt het besprenkeld met wijwater). Moge dit kruis worden geheiligd in de naam van de Vader, + en van de Zoon, + en van de Heilige + Geest; en moge allen die knielen en bidden voor dit kruis ter ere van onze Heer, gezondheid vinden in lichaam en ziel; door Christus onze Heer.

Als men dit goed overweegt, kan men begrijpen dat men de Kruisbeelden overal probeert weg te krijgen…