Krachtig hulpmiddel

Krachtig hulpmiddel

Onze-Lieve-Vrouw verleent de dragers van dit scapulier bijzondere “voorrechten”.

Het volstaat te zeggen dat het bruine Scapulier een krachtig hulpmiddel is voor degenen die hem devoot dragen en de hulp van Onze Lieve Vrouw in tijden van nood inroepen.

Er zijn talrijke verhalen die getuigen van het wonderbaarlijke karakter van het bruine scapulier. In het bijzonder is er één verhaal dat laat zien hoezeer Satan een hekel heeft aan het Bruine Scapulier:

Je zult begrijpen waarom de duivel degenen die het Scapulier verspreiden tegenwerkt als je het verhaal van Eerwaarde Franciscus Ypes hoort. Op een dag viel zijn Scapulier af. Toen hij het verving, huilde de duivel: “Neem dat scapulier af die zoveel zielen van ons wegneemt!

Ter plekke liet Franciscus de duivel toegeven dat er drie dingen zijn waar de demonen het meest bang voor zijn: de Heilige Naam van Jezus, de Heilige Naam van Maria en het Heilige Scapulier van de Karmel. Aan die lijst zouden we kunnen toevoegen: de Heilige Rozenkrans.