De stem

De stem

Lou en zijn jonge vrouw Edith woonden op een kleine boerderij in Michigan. Het was het laatste huis aan het einde van een kleine weg. Het leven was er eenzaam en hard, maar het pasgetrouwde stel was blij om samen te zijn, want ze hielden van elkaar en hadden hun dagelijkse kost. Op een vroege zomerochtend, nadat Lou hooi was gaan verzamelen, kwam er een […]

Lezen

Verjaardag

Verjaardag

In dit jaar 2024 viert het Opus Sanctorum Angelorum met grote dankbaarheid en vreugde zijn 75ste verjaardag! We willen enkele belangrijke punten van het begin van het Werk van de Heilige Engelen in herinnering brengen. Zoals de meesten van jullie weten, was het menselijke instrument voor de oprichting van het Werk van de Heilige Engelen mevrouw Gabriele Bitterlich, in de OA liefdevol bekend als “Moeder […]

Lezen

Wat een geweldig geschenk!

Wat een geweldig geschenk!

Op de zondag na Pasen viert de Kerk het Feest van de Goddelijke Barmhartigheid. Dit gaat terug op de H. Faustina, die vele openbaringen ontving van de Barmhartige Jezus. Wie deze zo belangrijke boodschappen niet kent, moet maar eens zoeken op het internet. In haar Dagboek schreef zij over het verzoek van Jezus voor een speciaal feest voor de Goddelijke Barmhartigheid op de zondag na […]

Lezen

Zijn verschijning was als de bliksem

Zijn verschijning was als de bliksem

Het is duidelijk dat de Engel een menselijke gedaante had aangenomen, een menselijk lichaam waarmee hij ging zitten en in deze gedaante kon hij spreken zoals al vele malen eerder gebeurde. Dit houdt rekening met onze menselijke natuur, want hij moest mensen aanspreken. Maar dan wordt er gezegd dat “zijn verschijning was als de bliksem en zijn kleding wit als sneeuw”. Dit duidt op zijn […]

Lezen

De Engel van de Verrijzenis

De Engel van de Verrijzenis

Plotseling ontstond er een hevige aardbeving en een engel van de Heer daalde uit de hemel, kwam naderbij, rolde de steen weg en zette zich daarop neer. Hij straalde als een bliksemschicht en zijn kleed was wit als sneeuw. De Engel kwam, rolde de steen weg en ging erop zitten. Hij toont geen haast of bezorgdheid of angst, maar kalmte en vrede; hij manifesteert de hemelse […]

Lezen

“Ze zullen opzien naar Hem, die ze hebben doorboord”

“Ze zullen opzien naar Hem, die ze hebben doorboord”

De bijzondere plechtigheid waarmee Johannes dit feit vertelt, nodigt ons uit om iets meer over dit moment na te denken. Als hij zegt dat de woorden van de Schrift nu in vervulling zijn gegaan: “Ze zullen opzien naar Hem die ze doorboord hebben”, verwijst hij naar iets dat onze aandacht trekt, omdat we kijken naar iets dat ons om wat voor reden dan ook aantrekt […]

Lezen

De hartslagen van de Goddelijke Meester

De hartslagen van de Goddelijke Meester

Als we kijken naar het Laatste Avondmaal van de Heer met zijn apostelen, zien we aan de hand van het Johannesevangelie dat deze geliefde leerling “aan tafel zat, liggend aan Jezus’ borst” (Joh 13,23). Het was een van de bekronende momenten in het leven van deze apostel om te kunnen luisteren naar het kloppen van het Hart van zijn Goddelijke Meester, in een moment van […]

Lezen

Ave Crux, spes unica! (3)

Ave Crux, spes unica! (3)

Liefhebben, goed doen… Dat willen we… Als het maar weinig of niets kost! Liefhebben, goed doen, bidden tot God… Als ik me er maar goed bij voel (lees: als ik me maar goed voel). Is dat echte liefde? Goed doen zolang het goed voelt. Liefde denkt niet aan zichzelf, ze geeft van zichzelf tot op het punt van opoffering. Ik denk niet dat het nodig […]

Lezen

Ave crux, spes unica! (2)

Ave crux, spes unica! (2)

Christelijke liefde impliceert verzaking, opoffering en vaak pijn. Het sluit zeker geduld in. Geduld dat zichtbaar en voelbaar is in de gekruisigde Jezus. Kijk: hij loopt niet weg voor de pijn en hij blijft te allen tijde kalm en beheerst. Zijn geduld komt voort uit het feit dat Jezus, in plaats van gebonden te zijn aan het kruis, gebonden was aan de Vader in de […]

Lezen

Ite ad Joseph!

Ite ad Joseph!

Het zijn wederom de woorden van Farao: “Ga maar naar Jozef en doe wat hij u zeggen zal”, (Gen 41,55) die de Kerk overgenomen heeft: Ite ad Joseph! Zoals de patriarch Jozef brood uitdeelde aan hen die honger hadden, zo deelt St. Jozef hemelse en aardse goederen uit aan ieder die tot hem zijn toevlucht neemt. Dat is zijn tweede verheffing, die in de eeuwigheid […]

Lezen