En wij?

En wij?

Wij hebben toch allen onze Engelbewaarder, en iedere Engel, zoals de Engel van de H. Gemma, is er zeer in geïnteresseerd dat Jezus tevreden met ons is. Maar als God ons zo’n rechtstreekse omgang met de Engelbewaarder niet schenkt, hoe leidt de Engel ons dan? – Allereerst moeten we de Engelbewaarder om hulp en leiding vragen. Hij dringt zich nooit op, hij respecteert onze vrijheid […]

Lezen

Een gids naar de heiligheid

Een gids naar de heiligheid

“Hoe goed is Jezus. Als hij mij verlaat, laat hij de Engelbewaarder achter die mij bijstaat met onvermoeibare liefde, waakzaamheid en geduld”. Met deze woorden betuigde de H. Gemma Galgani haar dankbaarheid aan God en haar Heilige Engel. Haar Engelbewaarder verzekerde haar eens: “Ik zal je veilige gids en onafscheidelijke metgezel zijn. Vele kleine stappen leiden naar heiligheid. In dat proces is de ziel vaak […]

Lezen

Psalm 25

Psalm 25
Lezen

Bos

Bos
Lezen

Nieuw!

Nieuw!

Vanaf juni komt er iets nieuws op deze site: een doorlopende serie met kleine teksten en inspirerende suggesties voor het dagelijkse leven, samen met onze Engelbewaarder. Onze Engel is een echte vriend voor ons. In de komende tijd willen wij hem toestaan ons hart te raken door zijn aanwezigheid. We willen toestaan dat hij dieper in ons leven binnendringt en tegen hem zeggen: Neem mijn […]

Lezen

Erken dat IK God ben!

Erken dat IK God ben!
Lezen

De vereniging met de H. Engelen

De vereniging met de H. Engelen

Jezus spreekt tot een begenadigde, mystieke ziel, Maria Lataste, 1822-1847 in Frankrijk. De vereniging met de Engelen is de innigste, want deze zal altijd bestaan, ja tot in de eeuwigheid. De vereniging met het lichamelijke schepsel staat op een veel lager niveau, want zij bestaat slechts tijdelijk. Zij bestaat alleen in de tijd en eindigt bij de ingang in de eeuwigheid. Bovendien, mijn dochter, is […]

Lezen

Die roepen in nood…

Die roepen in nood…
Lezen

“De vredeboden storten bittere tranen…

“De vredeboden storten bittere tranen…

De Engelbewaarder kent zijn zending, maar ervaart vaak een kwellende onmacht. Hoe meer een mens zich van God verwijdert, hoe meer hij de hulp van zijn Engel nodig zou hebben, maar hoe minder deze hem kan helpen omdat de mens niet eens aan zijn Engel denkt of in hem gelooft… Hoe luider de Engel hem zou willen roepen en waarschuwen, des te meer wordt hij […]

Lezen

De “vader van de leugen”

De “vader van de leugen”

Waarom laten wij ons telkens weer verblinden en misleiden door de duivel? Een antwoord luidt: de duivel vermomt zich. Hij nodigt nauwelijks openlijk uit tot kwaad, want dat zou hem niet lukken. De duivel vermijdt het openlijk op te treden. Hij misleidt: hij belooft grote dingen op een goedkope manier. Soms doet hij alsof hij een god is en alsof de wereld hem toebehoort, als […]

Lezen