Liefde

Liefde

Tot voor kort werd het herstel van wat de mens door de verdrijving uit het Paradijs had verloren, verwacht van het geloof in Jezus Christus: hierin lag de “verlossing”.

Nu wordt deze “verlossing”, het herstel van het verloren “paradijs” niet langer verwacht van het geloof, maar van de pas ontdekte band tussen wetenschap en praxis.

Het is niet zo dat het geloof eenvoudigweg wordt ontkend; het wordt veeleer verplaatst naar een ander niveau – dat van zuiver particuliere en buitenwereldse zaken – en tegelijkertijd wordt het op de een of andere manier irrelevant voor de wereld.

Deze programmatische visie heeft het traject van de moderne tijd bepaald en zij geeft ook vorm aan de huidige geloofscrisis, die in wezen een crisis van de christelijke hoop is…

[Wij] hadden ongelijk te geloven dat de mens door de wetenschap zou worden verlost.
Een dergelijke verwachting vraagt te veel van de wetenschap; dit soort hoop is bedrieglijk. De wetenschap kan een grote bijdrage leveren om de wereld en de mensheid menselijker te maken.

Maar zij kan ook de mensheid en de wereld vernietigen, tenzij zij wordt gestuurd door krachten die buiten haar liggen…

Het is niet de wetenschap die de mens verlost: de mens wordt verlost door de liefde.

Paus Benediktus