Samenwerken met de Heilige Engelen

Samenwerken met de Heilige Engelen

Hoe kunnen wij volharden in paraatheid? Hoe kunnen wij een houding van waakzaamheid handhaven? Als uitdrukking van de deugden geloof, hoop en liefde, wordt waakzaamheid op dezelfde manier gecultiveerd als deze deugden: trouw aan de genademiddelen. Het vroom ontvangen van de sacramenten, gebed, meditatie, versterving, aalmoezen, enz. zijn middelen om het verlangen naar Christus levend te houden.

Maar een andere bron van hulp is de Toewijding aan de Heilige Engelen.

Jezus heeft altijd geleerd dat Hij de Engelen zou zenden om zijn komst vooraf te gaan. Deze belofte impliceert dat de Engelen op een speciale manier een rol spelen bij de voorbereiding van de mensheid op de komst van Christus. Zoals de apostelen vóór de Heer uit werden gezonden om Zijn bezoek aan de steden van Juda en Galilea voor te bereiden, zo worden de Engelen gezonden om de wereld voor te bereiden op de komst van de Heer.

Al bij Zijn eerste komst, Zijn geboorte in Bethlehem, zijn het de Engelen die de mensen roepen om hun Heer te ontvangen. Onder degenen die er als eersten op uit trokken om de Heer te ontmoeten, waren de herders die ’s nachts de wacht hielden. Zij bezaten de bereidheid om de verschijning van hun God, die de Engelen hun aankondigden, te ontvangen.

Op dezelfde manier moeten wij in gebed waken, zodat we bereid zijn om de verlichting en inspiratie van Gods Heilige Engelen te ontvangen. We moeten onze gedachten oefenen en onze harten strekken door vurig verlangen en liefdevolle daden, zodat we de gereedheid hebben om de verschijning van Christus, onze God, te ontvangen wanneer Hij komt op kerstdag, en op een dag, in hemelse heerlijkheid. “Kom, Heer Jezus!”