Pinksteren!

Pinksteren!

O Heilige Geest
ziel van mijn ziel.
Ik aanbid u, verlicht me, leid mij
versterk mij, troost mij.
Zeg me wat ik moet doen;
geef mij uw bevelen.
Ik beloof dat ik me zal onderwerpen
en aannemen al wat me zal overkomen.
Maak mij slechts uw heilige wil bekend.
Amen.

Kardinaal Mercier

Van harte wens ik aan alle bezoekers van deze site een gezegend Pinksterfeest!
Moge de Heilige Geest ons allen vervullen met zijn zeven gaven en twaalf vruchten!