Ook in coronatijden is onze hulp: MARIA

Ook in coronatijden is onze hulp: MARIA

Ook in de huidige corona pandemie heeft Maria op vele plaatsen reeds wonderbaarlijk geholpen. Bijvoorbeeld in Italie, dat zo zwaar op de proef werd gesteld, maar zoiets vindt men niet in de media:

Op 26 Maart werd de genade afbeelding van Onze Lieve Vrouw van Capocolonna, op verzoek van de bisschop naar het ‘Ziekenhuis van de H. Johannes de Deo’ in Crotone, Kalabrie gebracht, om de zieken troost en nieuwe hoop te schenken.

En zie.. de coronainfekties hielden ineens op en gingen tegelijkertijd in heel de provincie drastisch terug. De rector van het ziekenhuis zegt dat dit het gevolg is van het ingrijpen Gods op voorspraak van Maria.

Daarvan zijn voorbeelden ten overvloede uit de geschiedenis. Toen in 1569 in Portugal de pest woedde en de bevolking decimeerde, wendde men zich in zijn nood tot Maria. Toen gebeurde het, dat men op een kerkhof van een voorstad van Lissabon, nieuwe graven aan het uitdiepen was. En zie, er werd een kleine mariabeeldje gevonden.

Dit zag men als een teken van de hemel.

Men maakte met dit beeldje smeekprocessies, waaraan zelfs het koningshuis deelnam. Vanaf die tijd ging het aantal doden massaal terug, totdat er niemand meer aan pest stierf.
Uit dankbaarheid vieren de Portugezen nog steeds op 20 April het feest ter ere van Maria, Heil van de zieken.