De wederkomst (3)

De wederkomst (3)

Maar het lijkt erop dat de vreemdheid van de gedachte aan de komst van Christus niet alleen het gevolg is van onze overtuiging dat de profetieën nog niet zijn vervuld.

Veeleer is deze vreemdheid het gevolg van het feit dat ons beeld van de werkelijkheid zo sterk gevormd is door de geest van deze wereld, door de wereldlijke visie op de dingen.

Met het woord seculier bedoelen we hier een beeld van een wereld die volledig beperkt is tot en bepaald wordt door de objecten van de zintuigen. De wereld kan zo gemakkelijk de indruk wekken dat zij permanent is en een gesloten fysiek systeem is, zodat de onderwerpen van het geloof fantasieën schijnen te zijn, zonder substantie, zonder relatie met de “echte” wereld van onze zintuiglijke ervaring.

Alleen met voortdurende inspanning kunnen wij de waarheid voor onze ogen houden die St. Paulus uitdrukt

St. Paulus zegt echter: “Wij houden het oog gericht niet op het zichtbare maar op het onzichtbare; wat wij zien gaat voorbij, de onzichtbare dingen duren eeuwig” (2Kor 4,18) zodat wij ons een juist oordeel kunnen vormen over deze zaken.

Het is belangrijk op te merken dat het een ernstige vergissing zou zijn om de aansporingen tot waakzaamheid in het Nieuwe Testament te herleiden tot een eenvoudige verwijzing naar onze paraatheid voor onze eigen persoonlijke dood. Hoewel het waar is dat wij altijd voorbereid moeten zijn op de ontmoeting met de Goddelijke Rechter op het moment van de dood, vereist de wederkomst van Christus een andere vorm van waakzaamheid en paraatheid.