Mijn gebed voor jou

Mijn gebed voor jou

Eigenlijk had ik deze site “Angelus” willen noemen, maar die domeinnaam was niet meer vrij. Dus zocht ik naar een andere naam. Toen ik erover bad, kwam alleen de naam “Michael” in mij boven. En bij nader inzien past dit veel beter bij de idee, die ik met deze site heb.

De Heilige Aartsengel Michael moge de patroon en aanvoerder worden van een nieuw “leger”! Een leger van biddende, jonge mensen, voor alle noden van onze tijd, die zó groot zijn.

Ja, zoals de profeet Elisa bad voor zijn dienaar, toen deze vol angst tot hem kwam:

            “Heer, open hem de ogen, opdat hij moge zien!”  2 Kon 6,17

zo zou ik dit voor iedereen willen vragen, die deze site bezoekt:

Heer! Open hun ogen, opdat zij zouden zien, hoe talrijk en machtig uw Heilige Engelen zijn.
En dat Gij hen stuurt om ons bij te staan, in een strijd, die onze krachten ver te boven gaat.

Laat hen inzien dat de Heilige Engelen geen luxeartikel zijn maar een noodzaak!
Wij zijn zo klein en onmachtig tegenover de listen van de duivel, die de “vader van de leugen” is,
en de “moordenaar van den beginne.”

Laat hen inzien hoe groots de uitdaging is om samen met uw Heilige Engelen mee te werken aan de opbouw van uw Rijk.

Ja, Heer, open hun ogen en wek in hun harten de bereidheid om mee te bidden,
want alleen het gebed kan gevaren afweren,
kan harten van de machtigen bereiken,
kan zondaars tot inkeer bewegen.

Gebed maakt een wereld van verschil!

Heer! Open hun ogen!
Amen.