Hemelvaart!

Hemelvaart!

Vandaag vieren we het Hoogfeest van de Hemelvaart van Jezus!

Misschien heb je nog nooit aan het volgende gedacht:
Sinds die Hemelvaart is er iets HEEL nieuws in de Heiligste Drievuldigheid!

Want nu is het menselijke lichaam van Jezus IN God, Vader, Zoon en Geest opgenomen!
Stel je voor: de verheerlijkte materie, het verrezen lichaam van Jezus, is IN God!

Dat is niet uit te denken! Dat is een onderpand van de grote genade die alle mensen te wachten staat: bij het laatste oordeel zal het lichaam van alle mensen ook verrijzen. Want wij zijn pas echt helemaal mens, met onze ziel EN lichaam.

Maar ook is het een onderpand voor heel de fantastisch mooie schepping, kosmos en onze kleine aarde: op het einde “maakt God alles nieuw” en ook heel de materie zal deelhebben aan de genade van de verlossing die Jezus ons heeft verworven.

Er is echter nog iets IN God, en dus in de hemel, wat wij mensen hebben gemaakt…
En dat zijn de vijf wonden van Jezus!…

Maar Hij draagt deze als zegetekenen, en toont ze de Vader als innige voorbede, om barmhartigheid voor onze wereld af te smeken, zo lang de tijd nog bestaat.

Hoe groot en wonderbaar is ons geloof! Danken we de Heer, voor alles wat Hij voor ons heeft geleden en doorstaan, en voor Zijn grote overwinning over de zonde, de hel en de dood!