Gebed voor de Paus

Gebed voor de Paus

O machtige Vorst, H. Aartsengel Michael,
patroonheilige van de Katholieke Kerk,
bijzondere verdediger van de plaatsvervanger van Christus, de Paus,
na de Heilige Drievuldigheid en de Heilige Maagd
stellen wij op u onze hoop in deze zware tijden.
De Heilige Vader heeft een grote last te dragen.
Zend hem uw Engelen, om hem te verlichten, te sterken en te steunen
in deze verschrikkelijke strijd,
die de helse vijanden tegen hem voeren.

Geef, dat het hart van de Heilige Vader verblijd mag worden
door de bloei van gerechtigheid en vrede onder gelovigen en volkeren,
door de verspreiding van het katholieke geloof
en door het vermeerderen van goede werken voor de grotere glorie van God.
Amen.