Gebed tot de Engel van de gevangenen

Gebed tot de Engel van de gevangenen

Engel van de Gevangenen!
Heb medelijden met allen die in de boeien van de wanhoop zitten,
die zuchten in slavernij, angst voor het leven
en uitgeleverd zijn aan de willekeur van machtigen.

Bevrijd hen van de treurigheid, die hun hart als in ketens gevangen houdt,
zodat ze geen moed en hoop meer hebben.
Maar zonder hoop kan men niet verder leven, zonder hoop moet men sterven.

Heb medelijden met hen.
Leg uw hand op de schouders die dragen wat gedragen moet worden
en vraag God om zoveel kracht dat ze niet onder de last bezwijken.

Het onbegrijpelijke gebeurt in deze wereld,
maar door het geloof in God wordt ook het onmogelijke mogelijk:
Gij gaat door gesloten poorten,
gij vouwt handen die niet meer willen bidden.
Gij komt uit het licht en brengt het licht.

Wij smeken u, heb medelijden met hen.
Laat al deze gevangenen uw hemelse nabijheid ervaren,
dat ze toch vrij zijn in slavernij,
maar getroost in de troosteloosheid,
toch thuis in een vreemd land,
omdat de liefde van de Goddelijke Vader over hen allen waakt.
Amen.