Er zijn nog plaatsen vrij!

Opnieuw zou ik de bezoekers van deze site willen oproepen:

Kom eens naar onze bezinningsdag of onze retraite!

Dan kun je persoonlijk eens je vragen kwijt, en je meer intens verdiepen in deze wereld
van de Heilige Engelen, die voor velen nog zo onbekend is.

Nee, het is niets zweverigs! En geen randverschijning van ons geloof.

Wij hebben onze hemelse broeders heel hard nodig. Juist in onze tijd, waartoe God
hen ook gezonden heeft om de Kerk bij te staan.

Je moet wel blind zijn om niet te zien, dat de Kerk en de wereld in een gigantische,
geestelijke strijd staan.
Tegenstrijdige ideologien, meningen, worden wereldwijd verspreid.
Leugens en verwarring en onzekerheid alom.

Wij hebben het licht van onze Heilige Engelen nodig, om te kunnen onderscheiden
in de algemene chaos.

Om dan ook de juiste beslissingen te kunnen nemen, ook als ze dwars tegen de geest
van onze tijd ingaan.

Wie geeft ons daartoe het vaste geloof, het onwrikbare vertrouwen en de getuigenismoed,
als onze hemelse broeders?!

Zij, die met ons samen willen werken, samen willen strijden voor Gods eer!

Neem deze gelegenheid waar, want wie weet, hoe vaak wij nog naar Nederland kunnen komen.

Hartelijk welkom in Sittard!

Hartelijk welkom in Sittard!