Een woord van bemoediging (2)

Een woord van bemoediging (2)

Het verzekert ons dat God ons nooit is vergeten, maar dat Hij allen begeleidt en beschermt op een verstandige en veilige manier, die zich tot Hem wenden met kinderlijk vertrouwen.

Daarom, als we maar trouw blijven en ons vertrouwen in Hem stellen, zijn we zeker veilig in de palm van zijn hand.

Laten we bij dit alles niet vergeten dat er nog een andere belangrijke factor in deze geestelijke strijd is, namelijk de grote rol die de Engelen spelen door de hele Bijbel heen, hun integrale rol in Gods heilsplan. St. Michaël heeft de duivel en zijn demonen in de eerste grote veldslag uitgedreven uit de hemel(vgl. Openb. 12, 7 e.v.); een Engel leidde Israël uit hun slavernij in Egypte en versloeg de legers van Egypte (ex 14); Engelen vochten naast Judas Maccabee om de krachten van de anti-christ te verslaan (2 Macc 15:22 e.v.); Engelen bevrijdden Petrus en de apostelen van de listen van Herodes en de kwaadaardige leiders van Israël (Handelingen 12:7 e.v.; 5:19 e.v.).

De psalmist belijdt:
“Die roepen in nood, naar hen luistert de Heer
en redt hen uit hun ellende.
De Engel van God legt een schans om hen heen,
om elk die God vreest te beschermen”.
(Ps 34:7-8).

Laten we de duidelijke conclusie trekken: Als we dergelijke “apocalyptische” gebeurtenissen in onze eigen tijd onder ogen moeten zien, moeten we ons des te meer tot Onze-Lieve-Heer richten, tot het Onbevlekt Hart van Maria en tot de Heilige Engelen om licht en kracht te ontvangen in deze strijd tegen het kwaad en tot redding van de zielen!