Een woord van bemoediging (1)

Een woord van bemoediging (1)

De verantwoordelijke priester van ons in Amerika, heeft een inleidend woord geschreven voor hun rondzendbrief, die 4 keer per jaar verschijnt. Die wil ik graag met jullie delen:

Tot nu toe was het een behoorlijk gek jaar-Coronavirus, lockdowns, economische onzekerheid, burgerlijke onrust, plunderingen in grote steden, enzovoort. Misschien dat dit jaar nog meer verrassingen zal brengen… wie weet? Veel mensen denken na over de redenen achter dit alles.

Een blik op de Apocalyps, het laatste boek van de heilige Schrift, kan ons helpen om beter te begrijpen, wat we op dit moment meemaken.

De Apocalyps noemt vele fenomenen waarmee we geconfronteerd worden in onze tijd: rampen, onrust, oorlog, plagen en nog veel meer. Maar wat opvalt is dat deze dingen in de Apocalyps vallen binnen de Goddelijke voorzienigheid en het heilsplan van God! God heeft de controle! Wetteloze personen en goddeloze landen zijn zeker aan het samenspannen, maar al hun inspanningen zullen nooit in staat zijn om God te dwarsbomen of te weerstaan.

Veel mensen zijn bang in onze verontrustende tijden, bang voor het virus, bang voor wat het gevolg kan zijn van de burgerlijke anarchie die wordt aangewakkerd door deze wetteloze en goddeloze personen die we momenteel in de hele VS zien. De boodschap van de Apocalyps aan ons met betrekking tot hen is rechttoe rechtaan:

ja, het gebeurt, ja het is slecht, maar toch heeft God de leiding. Christus’ naam is Emmanuel, “God met ons!”

De Apocalyps is de samenvatting van de heilsgeschiedenis; het viert op profetische wijze de absoluut zekere overwinning van het Lam Gods over alle goddelozen en de gezegende hereniging van alle heiligen met Hem voor altijd in de hemel. Dit is de reden waarom de Apocalyps, door de hele kerkgeschiedenis heen een boek van troost is geweest.