Een goede tip!

Een goede tip!

Misschien zit je nog steeds met het probleem: ja, dat zou ik allemaal wel willen, maar hoe doe ik dat? Ik heb nog steeds problemen met de overweging van Gods woord.

Dan kan ik je misschien een goede tip geven, die ikzelf ook ontvangen heb en wel door Johannes Hartl die het Gebetshaus in Augsburg begonnen is. Ons klooster hier in Schondorf hoort bij bisdom Augsburg. Er zou veel over hem te vertellen zijn, maar als je Duits verstaat, google maar zelf. Hij heeft zeer goede conferenties en bovenal: hij is zeer praktijkgericht. Hier komt er een:

Neem je een vaste tijd voor iedere dag. Je hebt alleen een Bijbel nodig, een schrift en een pen. Dan lees een klein stukje uit de Schrift: bijv. de Evangelies of de psalmen, die zijn misschien goed om te beginnen.

Het gaat er niet om, om véél te lezen, maar langzaam en luisterend. Wees waakzaam, welke zin jou treft, die je bijzonder opvalt.

Schrijf deze zin op in je schrift. En dan herhaal deze vaker. Stel W-vragen: wat, waarom, wie enz. om dieper in die zin te dringen. Als je een Bijbel hebt met voetnoten (zeer aan te raden!) dan zoek parallel teksten, dan verdiep je de tekst nog veel meer. O, het is goed die vragen op te schrijven, want als je schrijft, ben je niet zo gauw verstrooid. En ALS er verstrooiende gedachten boven komen, dan schrijf ze op in de kantlijn, dan hoef je er niet meer aan te denken.

Je zult merken dat de tekst gaat leven, dat het je hart beweegt, want het is tenslotte Gods woord aan jou! Dan laat je hart spreken in gebed, en schrijf dat ook op!

Je moet het DOEN, om het te ervaren. En dan zul je merken dat je liefde voor Gods woord gaat groeien, dat je Hem ontmoet in ieder woord van de H. Schrift. Probeer het!